Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (61) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Enzymatyczna modyfikacja skrobi ziemniaczanej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono badania procesu modyfikacji skrobi ziemniaczanej za pomocą pullulanazy - enzymu hydrolizującego wiązania α-1,6-glikozydowe. Badano wpływ czasu reakcji enzymatycznej oraz ilości użytego enzymu na zawartość amylozy w biomodyfikowanej skrobi oraz jej charakterystykę cząsteczkową. Za pomocą spektroskopii FTIR oraz NMR charakteryzowano zmiany strukturalne zachodzące w skrobi. Stwierdzono, że wydłużenie czasu modyfikacji oraz zwiększenie modułu enzym/substrat powoduje spadek średniego ciężaru cząsteczkowego, wzrost polidyspersji oraz wzrost zawartości amylozy w skrobi biomodyfikowanej. Zarówno skrobia natywna jak i biomodyfikowana charakteryzują się strukturą krystaliczną typu B. Skrobia biomodyfikowana wykazuje niższy w porównaniu ze skrobią natywną udział fazy krystalicznej.

Tagi:

starch, amylose, pullulanase.

Opublikowano w numerze nr 2 (61) / 2007, strony 100–104.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook