Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer 3 (62)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (62) / 2007

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Wpływ uwarunkowań zewnętrznych na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw odzieżowych

Autorzy: Grandys Ewa

Po recesji, którą obserwowano przez wiele lat w polskim przemyśle odzieżowym, nastąpił proces transformacji gospodarczej, który spowodował ograniczenie spadku produkcji. Przedmiotem artykułu jest analiza wartości produkcji sprzedanej i wydajności pracy na jednego zatrudnionego pomiędzy 1995 a...   więcej »

| Strony 7–9

Analiza potrzeb związanych z innowacyjnością polskich producentów odzieży ochronnej

Autorzy: Koszewska Małgorzata

Przyjmuje się, że innowacyjność jest dla firm podstawowym warunkiem wstępnym w celu uzyskania i podtrzymania zrównoważonej konkurencyjności na rynku światowym. Na podstawie analizy kwestionariuszy uzyskanych podczas przeprowadzonych wywiadów, określono potrzeby związane z innowacyjnością polskich producentów odzieży...   więcej »

| Strony 10–13

Badania i rozwój

Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na mechaniczne właściwości włókien z dibutyrylochityny

Autorzy: Wawro Dariusz, Stęplewski Włodzimierz, Ciechańska Danuta, Krucińska Izabella, Wesołowska Ewa

W artykule opisano metodę mokrą wytwarzania włókien z dibutyrylochityny (DBC). Zbadano wpływ rodzaju rozpuszczalnika DBC na mechaniczne właściwości włókien DBC. Do badań zastosowano następujące rozpuszczalniki DBC: dimetyloformamid (DMF), dimetylosulfotlenek (DMSO), N-Metylo-2-pirolidon (MP) i alkohol etylowy (EtOH)....   więcej »

| Strony 14–18

Wpływ warunków formowania na właściwości wytrzymałościowe włókien PAN zawierających nanododatek ferromagnetyczny

Autorzy: Mikołajczyk Teresa, Boguń Maciej, Kurzak Andrzej, Wójcik Mariusz, Nowicka Katarzyna

Opracowano warunki wytwarzania włókien PAN o właściwościach ferromagnetycznych. Właściwości te uyskuje się w wyniku wprowadzenia do tworzywa włóknotwórczego nanododatku Fe3O4 w etapie sporządzania roztworu przędzalniczego. Zbadano wpływ warunków procesu zestalania i rozkładu deformacji w dwuetapowym procesie...   więcej »

| Strony 19–24

Wpływ rodzaju montmorylonitu i warunków formowania na strukturę i właściwości włókien z nanokompozytu poliakrylonitrylowego

Autorzy: Mikołajczyk Teresa, Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz

Zbadano wpływ ultradźwiękowego rozpraszania nanododatku, przed wprowadzeniem do roztworu przędzalniczego, na strukturę i właściwości włókien z nanokompozytu poliakrylonitrylowego (PAN). Scharakteryzowano strukturę nadmolekularną i porowatość, oznaczono wytrzymałość właściwą oraz oceniono rozkład nanododatku na powierzchni włókien. Włókna formowano...   więcej »

| Strony 25–31

Modelowanie związków zachodzących między strukturą strumieni zasilających i parametrami przędz mieszankowych bawełna - włókna poliestrowe formowanych na przędzarkach obrączkowych i rotorowych

Autorzy: Jackowska-Strumułło Lidia, Cyniak Danuta, Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz

W pracy przeprowadzono analizę parametrów przędz bawełnianych, poliestrowych i mieszankowych bawełniano-poliestrowych wykonanych na przędzarkach obrączkowych PJ, oraz rotorowych BD 200S i R1 firmy Rieter. Na przędzarkach wykonano przędze mieszankowe bawełna/włóknapoliestrowe 30 tex z udziałem włókien poliestrowych...   więcej »

| Strony 32–37

Jakość przędz kompaktowych typu wełnianego z niedoprzędu skręcanego i wałkowanego

Autorzy: Czekalski Jerzy, Cyniak Danuta, Jackowski Tadeusz, Sieradzki Karol

Kompaktowe przędzenie wełny i mieszanek wełny z włóknami chemicznymi nabiera coraz większego znaczenia. Sposób ten jest wprowadzany w wielu przędzalniach na świecie. W pracy przedstawiono sposób przystosowania klasycznych przędzarek obrączkowych do przędzenia kompaktowego. Przedstawiono własne badania...   więcej »

| Strony 38–44

Przepływ powietrza w nibyskrętowej pneumatycznej komorze przędzącej

Autorzy: Witczak Dariusz, Golański Józef

Analizowano przepływ powietrza w nibyskrętowej pneumatycznej komorze przędzącej pracującej zgodnie z zasadą pracy systemu MJS (Murata Jet Spinning). Badana komora posiada prosty kanał wlotowy i osobną strefę zasilania. System ten ma zapobiegać wchodzeniu formowanych włókien w...   więcej »

| Strony 45–48

Wrobienie włókien w przędzy – czynnik określający jakość przędz rotorowych

Autorzy: Trajković Dušan, Stamenkovic Miograd, Stepanovic Jovan, Radivojevic Dragan

Fizyko-mechaniczne właściwości przędz, podobnie jak innych ciał stałych, są funkcją ich struktury. Przędze składają się z włókien o różnej długości i kształcie, które przybierają w przędzy postać spiral o różnym promieniu spirali, mogą tworzyć załamania, powstające...   więcej »

| Strony 49–54

Zastosowanie metody „logiki rozmytej” do oceny i przewidywania kurczliwości przędz szenilowych

Autorzy: Çeven Erhan Kenan, Özdemir Özcan

System „logiki rozmytej” został zastosowany dla określenia wpływu parametrów przędzy na kurczliwość przędzy szenilowej we wrzącej wodzie. Przędze szenilowe o różnej masie liniowej, długości okrywy i skręcie produkowane są na specjalnych maszynach. Przy produkcji tego rodzaju...   więcej »

| Strony 55–59

Nowa próba modelowania krzywej naprężenie – odkształcenie dla liniowych produktów włókienniczych. Część 2. Symulacja rzeczywistych krzywych naprężenie-odkształcenie

Autorzy: Serwatka Agnieszka, Bruniaux Pascal, Frydrych Iwona

Pierwsza część tej pracy [1] dotyczyła omówienia nowego modelu, opracowanego w GEMTEX, Francja, wyróżniającego się podziałem krzywej rozciągania na trzy strefy. Kontynuacja tej pracy obejmuje identyfikację nieznanych parametrów modelu oraz prawidłowego podziału krzywych rozciągania celem uniknięcia...   więcej »

| Strony 60–62

Analiza uszkodzeń barwionych włókien bawełnianych i ich wpływ na właściwości rotorowych i obrączkowych przędz mieszankowych wielobarwnych

Przeprowadzono wnikliwą analizę wpływu włókien bawełnianych barwionych jako wyczeski na uszkodzenia i wybrane właściwości rotorowych i obrączkowych przędz mieszankowych wielobarwnych. Badano przędze niebarwione, barwione w 100%, oraz barwione w 50% i jako melanż czarno-biały. Stwierdzono, że...   więcej »

| Strony 63–67

Identyfikacja błędów płaskich wyrobów włókienniczych oparta na integracji systemów ukierunkowanych na obiekt i wykorzystujących prawidła określające jego strukturę oraz opinie ekspertów

Autorzy: Dlodlo Nomusa, Hunter Lawrance, Cele Cyprian, Metelerkamp Roger, Botha Anton F.

Opisano strukturę systemu eksperckiego, który nie tylko oferuje opinie o błędach płaskich wyrobów włókienniczych dla użytkowników obeznanych i nie obeznanych z tekstyliami, ale również asystuje w diagnozie dotyczącej powstania błędów. System obejmuje zintegrowane podsystemy, ukierunkowane na...   więcej »

| Strony 68–73

Badania eksperymentalne wpływu struktury tkaniny na dynamiczną absorpcję wody w tkaninach frotowych

Autorzy: Karahan Mehmet

Badano eksperymentalnie dynamiczną absorpcję wody przez tkaniny frotowe. Badano 216 próbek tkanin o różnej konstrukcji. Wykazano, że około 26% do 40% wody jest absorbowane przez pierwsze 10 sekund, w zależności od konstrukcji tkaniny. Podczas 30 sekund...   więcej »

| Strony 74–80

Porównanie podstawowych parametrów wpływających na dynamiczny i statyczny współczynnik układalności tkanin z włókien naturalnych na podstawie nowego automatycznego systemu pomiarowego

Autorzy: Shyr Tien-Wei, Wang P. N., Cheng K. B.

Opracowano nowy automatyczny system pomiarowy dynamicznej układalności płaskich wyrobów tekstylnych, łączący zasadę przyrządu Cusicka do pomiaru układalności z techniką analizy obrazu dla pomiaru statycznego i dynamicznego współczynnika układalności tkanin. Określono i przeanalizowano zależności pomiędzy tymi współczynnikami...   więcej »

| Strony 81–86

Eksperymentalne badanie zmniejszenia grubości dywanów typu Wilton z zróżnicowanymi materiałowo okrywami pod wpływem długotrwałego obciążenia statycznego. Część 2 - Energia absorpcji i efekt histerezy

Autorzy: Çelik Nihat, Koç Erdem

W pierwszej części artykułu oceniono charakterystyczne parametry, określone jako podatność na ściskanie S, stałą deformację Dp, elastyczność E, oraz odprężność R, wszystkie wyrażone w procentach, określające zachowanie się dywanów o różnych materialach okrywy, takich jak wełna,...   więcej »

| Strony 87–92

Analiza modularnego systemu produkcji w przemyśle odzieżowym za pomocą symulacji

Autorzy: Kalaoğlu Fatma, Saricam Canan

W artykule przedstawiono zastosowanie systemu modularnego w przemyśle odzieżowym i jego analizę za pomocą programu ProModel Simulation. System modularny został zastosowany dla jednego z podstawowych produktów odzieżowych, na podstawie trzech różnych zasad przemieszczania, różniących się od...   więcej »

| Strony 93–96

Trwałość połączenia adhezyjnego laminatów odzieżowych w aspekcie zabiegów konserwacyjnych

Autorzy: Pawlowa Maria, Szafrańska Halina

Dla poprawienia walorów estetycznych wyrobów, takich jak żakiety czy marynarki stosuje się podczas produkcji odzieży materiały wkładowe. W procesie eksploatacji wyroby odzieżowe poddawane są działaniu różnych czynników (fizykochemicznych, mechanicznych i biologicznych), które doprowadzają do zniekształcenia formy...   więcej »

| Strony 97–101

Niestabilna praca wałów maszyn włókienniczych wirujących naprzemiennie w dwóch kierunkach

Autorzy: Zajączkowski Jerzy

Analizowano stabilność ruchu wirowego, o zmiennym kierunku wirowania, elastycznych wałów maszyn włókienniczych napędzanych silnikiem elektrycznym. Stwierdzono, że krytycznym warunkiem przejścia pracy wału w stan niestabilny jest zbliżenie średniej wartości kwadratu prędkości kątowej do kwadratu częstotliwości kołowej.   więcej »

| Strony 102–104

Opracowanie sposobu wytwarzania siatek chirurgicznych modyfikowanych chitozanem

Autorzy: Niekraszewicz Antoni, Kucharska Magdalena, Wawro Dariusz, Struszczyk Marcin H., Kopias Kazimierz, Rogaczewska Agnieszka

Opracowano dwie metody wytwarzania siatek chirurgicznych modyfikowanych chitozanem. W wariancie pierwszym zastosowano przędzę chitozanową i nieresorbowalny monofilament polipropylenowy, z których techniką dziewiarską wytworzono siatki z różnym udziałem chitozanu. W drugim sposobie wykorzystano półprodukt w postaci siatki...   więcej »

| Strony 105–109

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook