Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (62) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na mechaniczne właściwości włókien z dibutyrylochityny

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule opisano metodę mokrą wytwarzania włókien z dibutyrylochityny (DBC). Zbadano wpływ rodzaju rozpuszczalnika DBC na mechaniczne właściwości włókien DBC. Do badań zastosowano następujące rozpuszczalniki DBC: dimetyloformamid (DMF), dimetylosulfotlenek (DMSO), N-Metylo-2-pirolidon (MP) i alkohol etylowy (EtOH). Dla roztworów przędzalniczych dibutyrylochityny w DMF zbadano wpływ stężenia polimeru w roztworze a także warunków formowania włókien tj: temperatury kąpieli koagulacyjnej, rozciągu włókien oraz prędkości formowania na właściwości mechaniczne włókien DBC. Warunki formowania włókien DBC w skali 1⁄2-technicznej określone zostały dla roztworów przędzalniczych DMSO i DMF. Włókna DBC formowane z roztworów DMSO i DMF charakteryzowały się wytrzymałością w zakresie od 10,5 do 14,6cN/tex i wydłużeniem w zakresie od 10 do 22%. Partie włókien DBC wytworzone z roztworów DMSO i DMF przygotowane były do wyrobu włóknin do zastosowań medycznych.

Tagi: dibutyrylchitin, solutions DBC, wet spinning fibres, mechanical properties of DBC fibres.

Opublikowano w numerze nr 3 (62) / 2007, strony 14–18.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook