Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (62) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Eksperymentalne badanie zmniejszenia grubości dywanów typu Wilton z zróżnicowanymi materiałowo okrywami pod wpływem długotrwałego obciążenia statycznego. Część 2 - Energia absorpcji i efekt histerezy

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pierwszej części artykułu oceniono charakterystyczne parametry, określone jako podatność na ściskanie S, stałą deformację Dp, elastyczność E, oraz odprężność R, wszystkie wyrażone w procentach, określające zachowanie się dywanów o różnych materialach okrywy, takich jak wełna, akryl i polipropylen. Druga część przedstawia poszerzoną analizę dotyczącą absorpcji energii, pracy wykonanej przez dywan, charakterystyk tłumienia oraz efektu histerezy materiału okrywy podczas odprężania dywanu po ustaniu jego statycznego obciążenia. Do analizy wprowadzono dalsze parametry, określone pojęciami takimi jak współczynnik sztywności, całkowita energia, energia elastyczna, energia tłumienia, współczynnik elastycznej odprężności, współczynnik tłumienia i dekompresji. Przeprowadzono analizę tych parametrów dla poszczególnych dywanów.

Tagi: Wilton-type carpets, static loading, rigidity coefficient, energy absorption, damping coefficient, hysteresis effect.

Opublikowano w numerze nr 3 (62) / 2007, strony 87–92.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook