Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (62) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowa próba modelowania krzywej naprężenie – odkształcenie dla liniowych produktów włókienniczych. Część 2. Symulacja rzeczywistych krzywych naprężenie-odkształcenie

Research and development

Autorzy:

  • Serwatka Agnieszka
    Department of Clothing Technology, Technical University of Lodz, Łódź, Poland
  • Bruniaux Pascal
    Laboratorie Genie et Materiaux, Ecole Nationale des Arts et Industries Textiles, Roubaix, France
  • Frydrych Iwona
    Department of Clothing Technology, Technical University of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Pierwsza część tej pracy [1] dotyczyła omówienia nowego modelu, opracowanego w GEMTEX, Francja, wyróżniającego się podziałem krzywej rozciągania na trzy strefy. Kontynuacja tej pracy obejmuje identyfikację nieznanych parametrów modelu oraz prawidłowego podziału krzywych rozciągania celem uniknięcia problemów z identyfikacją. Dla zapobieżenia powstawaniu efektu kompensacji parametrów, często obserwowanemu jeżeli liczba parametrów modelu jest zmienna, zastosowano nową strukturę identyfikacji. Podział modelu na podmodele przyczynia się do prawidłowego postępowania przy identyfikacji, gdyż identyfikuje się modele o prostszej strukturze i mniejszej liczbie parametrów. Identyfikację przeprowadzono za pomocą programu komputerowego MATLAB. Testowano przędze wytworzone z włókien o różnym pochodzeniu, a co za tym idzie różnej charakterystyce. Jako surowce wykorzystano włókna pochodzenia naturalnego (bawełnę) oraz włókna chemiczne z polimeru naturalnego (Tencel) i syntetycznego (poliester). Stwierdzono dużą zgodność pomiędzy krzywymi wykonanymi doświadczalnie i za pomocą symulacji.

Tagi: stress-strain curve, yarn, modelling, simulation

Opublikowano w numerze nr 3 (62) / 2007, strony 60–62.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook