Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (62) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Trwałość połączenia adhezyjnego laminatów odzieżowych w aspekcie zabiegów konserwacyjnych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Dla poprawienia walorów estetycznych wyrobów, takich jak żakiety czy marynarki stosuje się podczas produkcji odzieży materiały wkładowe. W procesie eksploatacji wyroby odzieżowe poddawane są działaniu różnych czynników (fizykochemicznych, mechanicznych i biologicznych), które doprowadzają do zniekształcenia formy i zużycia wyrobu. W celu zbadania wpływu zabiegów konserwacyjnych na jakość połączenia laminatów utworzonych w wyniku klejenia w przedstawionej pracy ograniczono się do określenia wpływu piątego zabiegu konserwacyjnego składającego się z delikatnego prania wodnego i operacji prasowania, na wartość wskaźnika siły rozwarstwiania F. Przeprowadzone badania wykazały, że zabiegi konserwacyjne nie wywołują istotnych zmian wytrzymałości adhezyjnej badanych laminatów.

Tagi: clothing laminates, polymers, adhesive joints, maintenance procedures

Opublikowano w numerze nr 3 (62) / 2007, strony 97–101.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook