Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (62) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wrobienie włókien w przędzy – czynnik określający jakość przędz rotorowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Fizyko-mechaniczne właściwości przędz, podobnie jak innych ciał stałych, są funkcją ich struktury. Przędze składają się z włókien o różnej długości i kształcie, które przybierają w przędzy postać spiral o różnym promieniu spirali, mogą tworzyć załamania, powstające w różnych od siebie odległościach, a nawet wystawać z powierzchni przędzy. Dlatego też wytrzymałość przędzy nie jest określona całkowitą długością tworzących ją włókien, ale tą częścią, która jest wrobiona. W przedstawionej pracy określono współczynnik wrobienia włókien w przędzę KF. Został on oznaczony dla przędz rotorowych (OE) czesanych i zgrzeblonych, zgodnie z teorią określającą wrobienie włókien w przędzę podczas przędzenia. Na podstawie pomiarów wykazano, że wewnętrzna struktura bawełnianych przędz rotorowych, reprezentowana przez wartość wspomnianego współczynnika, zmienia się w zależności od zastosowanego systemu przędzenia. Wartości współczynnika KF dla przędz czesanych wskazują, że większość włókien jest zintegrowana w przędzy, która tym samym wykazuje lepsze fizykomechaniczne właściwości niż przędza zgrzeblona. Dla przędz zgrzeblonych, współczynnik KF wykazuje nieco mniejsze wartości, co oznacza, większą liczbę włókien zapętlonych oraz zintegrowanych z przędzą mniej niż połową swojej długości.

Tagi: spinning-in of fibers, open-end rotor-spun yarn, carded cotton yarn, combed cotton yarn, rotor

Opublikowano w numerze nr 3 (62) / 2007, strony 49–54.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook