Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (62) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Porównanie podstawowych parametrów wpływających na dynamiczny i statyczny współczynnik układalności tkanin z włókien naturalnych na podstawie nowego automatycznego systemu pomiarowego

Research and development

Autorzy:

  • Shyr Tien-Wei
    Institute of Textile Engineering, Feng-Chia University, Taichung, Taiwan R. O. C.
  • Wang P. N. (j/w)
  • Cheng K. B.
    Department of Molecular Science and Engineering, National Taipei University of Technology, Taiwan R. O. C.

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opracowano nowy automatyczny system pomiarowy dynamicznej układalności płaskich wyrobów tekstylnych, łączący zasadę przyrządu Cusicka do pomiaru układalności z techniką analizy obrazu dla pomiaru statycznego i dynamicznego współczynnika układalności tkanin. Określono i przeanalizowano zależności pomiędzy tymi współczynnikami a szesnastoma fizycznymi właściwościami, opartymi na systemie oceny Kawabaty (KES-F) dla czterech tkanin wykonanych z włókien naturalnych. Analiza wyników wskazuje, że zależność dynamicznego współczynnika układalności od szybkości wirowania można określić za pomocą funkcji Boltzmanna. Analiza współczynników korelacji wskazuje, że statyczny i dynamiczny współczynnik korelacji przy 100 obr./min. i 120 obr./min. nie wykazują specjalnie dobrej korelacji dla analizowanych tkanin z włókien naturalnych, za wyjątkiem tkaniny wełnianej. Określono podstawowe parametry dla statycznego i dynamicznego współczynnika układalności przy 100 obr./min. Dla każdej z czterech tkanin wybrano właściwości charakterystyczne z pomiędzy szesnastu założonych za pomocą metody stopniowej regresji. Rezultaty pokazały, że wybrane podstawowe właściwości nie są w pełni takie same dla poszczególnych analizowanych tkanin, oraz że statyczny współczynnik układalności tkaniny nie odzwierciedla warunków dynamicznych. Jednakże stwierdzono, że właściwości charakteryzujące zginanie i ścinanie są najściślej związane ze statycznym i dynamicznym współczynnikiem układalności dla badanych tkanin. Parametry związane z rozciąganiem, ściskaniem, ciężarem powierzchniowym oraz charakterem powierzchni mają zdecydowanie mniejsze znaczenie.

Tagi: dynamic drape automatic measuring system, dynamic drape coefficient, Boltzmann function, KES-F system, parameter selection

Opublikowano w numerze nr 3 (62) / 2007, strony 81–86.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook