Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (61) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena porównawcza metod określania izolacyjności termicznej odzieży na manekinie termicznym i ochotnikach

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy przedstawiono analizę wyników porównawczych badań izolacyjności cieplnej odzieży, przeprowadzonych na manekinie termicznym i ochotnikach, w warunkach stacjonarnych (tj. stojący człowiek/manekin, prędkość wiatru <0,1m/s). Badania przeprowadzono w komorze klimatycznej, uzyskując warunki równowagi cieplnej, a następnie dokonując pomiarów wartości temperatury i utraty ciepła z powierzchni manekina. W badaniach z udziałem ochotników, obliczano suchą utratę ciepła w stanie równowagi. Porównano wyniki izolacyjności cieplnej 3 zestawów medycznej odzieży ochronnej, uzyskane w badaniach z udziałem manekina i ochotników. Przeprowadzone badania wykazały, że: 1) wartość izolacyjności cieplnej badanych zestawów odzieży zmierzona na ochotnikach i manekinie różni się o 13%; 2) pomiary uzyskane na manekinie termicznym charakteryzują się dużą powtarzalnością wyników, w porównaniu do badań z udziałem ochotników (błąd względny uzyskany z pomiarów na manekinie wynosi 2%, z udziałem ochotników 12-18%).

Tagi:

thermal insulation, heat balance, thermal manikin, medical protective clothing.

Opublikowano w numerze nr 2 (61) / 2007, strony 73–79.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook