Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (61) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Próba opracowania receptury pojedynczej obróbki wstępnej różnych typów bawełny

Research and development

Autor:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano proces obróbki wstępnej tkanin bawełnianych, wykonanych z różnej klasy włókien bawełnianych o zróżnicowanych właściwościach fizyko-chemicznych przy użyciu jednej receptury w celu uzyskania powtarzalnych jednakowych rezultatów. Oceniano różnice w stopniu bieli oraz intensywności wybarwienia, powstające z powodu rróżnic w stosowanej bawełnie. Pięć próbek bawełny o różnych właściwościach było indywidualnie poddane różnym procesom obróbki wstępnej, a następnie bieleniu przy użyciu H2O2. Obróbki te obejmowały pranie konwencjonalne i redukujące (przy użyciu D-glukozy), pranie utleniające, kwaśnej i alkalicznej kąpieli przy zastosowaniu pektynazy oraz kwaśną demineralizację po procesie prania, lub w połączeniu z odklejaniem (przy użyciu kwasu D-glukonowego) oraz merceryzacją surową. Dla innego zestawu próbek, merceryzację i kationizację przeprowadzono po procesie bielenia tlenowego. Ten ostatni przeprowadzono za pomocą techniki napawania parą. Tkaniny były badane pod względem stopnia bieli (W.I.) po bieleniu, K/S po barwieniu, stopnia polimeryzacji, współczynnika Eisenhute’a, zawartości pozostałego wosku, jak również wytrzymałości na zerwanie oraz wydłużenia przy zerwaniu. Uzyskane wyniki wskazują, że najbardziej efektywnymi procesami obróbki wstępnej są pranie redukcyjne tkanin bawełnianych z użyciem D-glukozy wspólnie z wodorotlenkiem sodu, kwasowa demineralizacja za pomocą kwasu D-glukonowego i kwasowe pranie z pektynazą. Stwierdzono również, że wstępna obróbka tkanin bawełnianych poprzez pranie redukcyjne zmniejsza w duzym stopniu oksydację celulozy z bawełny podczas wygotowywania alkaliów.

Tagi:

bleaching, cationization, cotton fabric, dyeing, pectinase, pre-treatments, scouring.

Opublikowano w numerze nr 2 (61) / 2007, strony 85–92.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook