Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (60) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Optymalizacja szybkości penetracji igły za pomocą mechanizmu typu dźwigniowego o strukturze złożonej w maszynie szyjącej ściegu czółenkowego

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Ruch igły w standardowej maszynie szyjącej ściegu czółenkowego jest wywoływany mechanizmem korbowo-wodzikowym. Igła porusza się w płaszczyźnie pionowej i penetruje tkaninę podczas swojego ruchu w dół. Tarcie pomiędzy igłą a tkaniną generuje ciepło podczas fazy penetracji. Ciepło powoduje powstawanie poważnych problemów podczas procesu szycia, takich jak nadtopienie nici i tkaniny oraz gromadzenie nadtopionych fragmentów wokół oczka igły. Może to powodować uszkodzenia igły i tkaniny, a nawet przerwanie procesu szycia. Jedną z możliwości zmniejszenia wydzielania ciepła jest zmniejszenie szybkości penetracji, która jest funkcją geometrii mechanizmu napędowego oraz prędkości kątowej wału głównego. Ponieważ tarcie jest funkcją prędkości igły, ciepło wydzielane zależy bezpośrednio od tej prędkości i od konfiguracji mechanizmu napędowego. Celem pracy było zbadanie możliwości zastąpienia mechanizmu korbowo-wodzikowego, mechanizmem typu dźwigniowego o strukturze złożonej, pozwalającego zmniejszyć szybkość penetracji igły bez zmniejszenia prędkości szycia. Optymalną geometrię tego typu mechanizmu napędowego uzyskano stosując nieliniową procedurę operacyjną.

Tagi:

sewing machine, link drive mechanism, optimisation, penetration velocity

Opublikowano w numerze nr 1 (60) / 2007, strony 66–71.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook