Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (60) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza zależności siły zrywającej i wydłużenia przy zerwaniu tkanin od ich parametrów strukturalnych

Research and development

Autor:

  • Kumpikaitė Eglė
    Faculty of Design and Technologies, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedyskutowano stosowanie współczynnika splotu P1 oraz zespolonego współczynnika strukturalnego φ zaproponowanego przez Milašiusa. Ich zalety zostały podkreślone w porównaniu z innymi współczynnikami opracowanymi dla tkanin. Przeprowadzono analizę wpływu struktury tkanin na siłę zrywającą i wydłużenie przy zerwaniu, a więc także na zależność tych parametrów od dyskutowanych współczynników. Stwierdzono, że nie ma korelacji pomiędzy współczynnikiem splotu a siłą zrywającą, pomimo dużego zakresu przebadanych wartości. Przy wzroście sztywności tkaniny współczynnik splotu tkaniny P1 zmniejsza się, a wydłużenie przy zerwaniu rośnie. Zespolony współczynnik strukturalny φ wykazuje podobne tendencje zależności, co pozwala na ocenę wszystkich parametrów struktury tkaniny, w tym takich jak liczność osnowy i wątku oraz zastosowany splot.

Tagi:

woven fabric structure, weave factor, integrated fabric structure factor, breaking force, elongation at break

Opublikowano w numerze nr 1 (60) / 2007, strony 35–38.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook