Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (60) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ struktury cząsteczkowej polialkoholu winylowego na jego adhezję do włókna

Research and development

Autorzy:

  • Zhifeng Zhu
    Key Laboratory of Eco-textiles, Ministry of Education, Jiangnan University, WuXi, P. R. China
  • Qian Kun (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano wpływ struktury cząsteczkowej polialkoholu winylowego (PVA), uwzględniając jego stopień polimeryzacji i stopień alkoholizy, na adhezję PVA i jego mieszanek do włókien wytworzonych z czystego poliestru, czystej bawełny oraz mieszanki poliestrowo-bawełnianej stosując metodę „zaimpregnowanego niedoprzędu”. Adhezja jest proporcjonalna do maksymalnej wytrzymałość i pracy zerwania niedoprzędów. Stwierdzono, że struktura cząsteczkowa ma widoczny wpływ na adhezję. Niezależnie od tego, jaki rodzaj włókna badano, adhezja wzrastała wraz ze wzrostem stopnia polimeryzacji PVA, przy największym wzroście adhezji przy stopniu polimeryzacji > 1700. Stopień alkoholizy PVA ma mniejszy wpływ na adhezję niż stopień polimeryzacji. Wpływ struktury cząsteczkowej PVA na adhezję mieszanki PVA-skrobia do włókien jest mniejszy niż dla samego PVA. Analizowano również wyniki z punktu widzenia typu uszkodzenia, sił dyspersji i naprężeń wewnętrznych na powierzchniach styku oraz sił kohezji warstw adhezyjnych.

Tagi:

fibres, polyvinyl alcohols, warp sizes, adhesion, determination

Opublikowano w numerze nr 1 (60) / 2007, strony 82–85.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook