Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer 2 (140)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (140) / 2020

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Polityka UE w zakresie ochrony konsumentów przed niebezpiecznymi produktami tekstylnymi i ocena jej efektywności. Część I

Autorzy: Salerno-Kochan Renata, Kowalski Mateusz

Wyroby tekstylne i odzieżowe należą do najczęściej zgłaszanych na rynku europejskim kategorii produktów stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Aby poznać przyczyny tego problemu, przeprowadzono analizę danych zawartych w bazie RAPEX, obejmującą 15 lat działalności tego systemu. Celem...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7307
| Strony 8–14

Badania i rozwój

Impregnacja poli(kwasu mlekowego) (PLA) polifenolami pochodzenia roślinnego

Autorzy: Latos-Brozio Malgorzata, Masek Anna

Celem badań była rozpuszczalnikowa impregnacja poli(kwasu mlekowego) (PLA) z zastosowaniem polifenoli pochodzenia roślinnego. Proces jest nowością naukową, ponieważ kwercetyna, rutyna, ksanton i ekstrakt zielonej herbaty nie były wcześniej stosowane do stabilizacji PLA w procesie impregnacji polimeru. W ramach pracy wytłoczyny...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7308
| Strony 15–20

Assessment of  the Simultaneous Influence of Yarn Linear Mass and the Real/Service Loading Cycle on the Fatigue Life of Smooth and Flame Cotton Yarns

Autorzy: Drobina Robert, Rysiński Jacek

In the paper, the results of fatigue investigations on smooth and flame yarns are presented. The investigations were performed for yarns of the following types 25, 30, 40 and 50 tex, i.e. for thin yarns as well...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7309
| Strony 21–28

Modyfikacja powierzchni przędzy multifilamentowej Nylon 6 za pomocą 3-aminopropylotrietoksysilanu i badanie jej specjalnych właściwości

Autorzy: Baseri Somayeh

W ramach pracy opracowano nową i prostą metodę wytwarzania specjalnych przędz nylonowych poprzez powlekanie dwuetapowe. W celu poprawy właściwości adhezyjnych przędze nylonowe zanurzono w roztworze zawierającym silanowy środek sprzęgający (3-aminopropylotrietoksysilan). Następnie zmodyfikowane próbki poddano obróbce cieplnej w roztworze zawierającym azotan miedzi,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7311
| Strony 29–34

Równoważny model rezystancji prądu stałego dla włóknin z liniami przewodzącymi uwzględniający parametry procesu haftowania

Autorzy: Zhang Yaya, Hu Jiyong, Yan Xiong

Technologia haftowania jest szeroko stosowana do produkcji elementów elektronicznych, jednakże dotychczas opublikowane prace opisywały jedynie związek pomiędzy parametrami haftu a ich rezystancją prądu stałego (DC). Jednak, aby wyprodukować haftowane elementy elektroniczne musi być znany związek między ich...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7312
| Strony 35–42

Badanie porównawcze obiektywnych metod oceny gładkości tkaniny

Autorzy: Liu Chengxia, Zheng Xiaoping

Obiektywna metoda oceny gładkości tkaniny zwykle obejmuje dwa szeroko stosowane podejścia: skanowanie laserowe 3D i przetwarzanie obrazu 2D, które w przedstawionej pracy są reprezentowane przez GLCM. Aby dokonać ich porównania i dowiedzieć się, który sposób jest bardziej skuteczny, wyodrębniono...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7313
| Strony 43–49

Wpływ pikowania na wybrane właściwości termo-izolacyjne włókienniczych pakietów wielowarstwowych

Autorzy: Kosiuk Gabriela, Matusiak Małgorzata

Proces pikowania polega na zszywaniu dwóch lub więcej warstw tkanin lub innych materiałów włókienniczych zazwyczaj w celu utworzenia wyrobów ciepłochronnych. Pikowane wielowarstwowe materiały tekstylne są powszechnie stosowane w odzieży wierzchniej, zwłaszcza jesienno-zimowej. Celem pracy było przeprowadzenie analizy wpływu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7314
| Strony 50–56

Dyskusja na temat wytrzymałości na rozciąganie i zginanie kompozytów wytworzonych z udziałem filcu z włókien PAN poddanego wstępnemu utlenianiu

Autorzy: Liu Yuanjun, Bao Wenli, Zhao Xiaoming

W celu zoptymalizowania metody przygotowania materiału kompozytowego z żywicy epoksydowej zbadano wpływ procentu masy wstępnie utlenionego filcu z włókien PAN w materiale kompozytowym i temperatury utwardzania na właściwości mechaniczne materiału kompozytowego. Wyniki pokazały, że najlepsze właściwości rozciągania i zginania wytwarzanych materiałów kompozytowych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7315
| Strony 57–60

Znaczenie badań użytkowych w procesie projektowania półmasek filtrujących

Autorzy: Brochocka Agnieszka

Badania użytkowe środków ochrony osobistej dopuszczonych do wprowadzania na rynek europejski i międzynarodowy przeprowadzone na różnych stanowiskach pracy wykazały, że prawie połowa badanych pracowników nie zaakceptowała ich jako wygodne w użytkowaniu. Aby środki te były bezpieczniejsze na stanowiskach...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7317
| Strony 61–66

Synergistyczny wpływ obróbki plazmowej i struktury tkaniny na parametry odporności na przebicie tkanin kompozytowych STF/aramid

Autorzy: Zhang Xiayun, Li Ting-Ting, Wang Yunlong, Li Mengxuan, Lin Jia-Horng

Aby poprawić odporność na przebicie tkaniny kompozytowych STF/aramid przeprowadzono ich obróbkę plazmową. Zbadano interaktywny wpływ obróbki plazmowej, struktury tkaniny i wielkości cząstek na właściwości odporności na przebicie kolcami i nożem tkanin kompozytowych STF/aramid poddanych działaniu plazmy. Przygotowano STF...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7318
| Strony 67–75

Ocena odporności na przebicie powlekanej tkaniny z włókien polietylenowych o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE)

Autorzy: Yang Wan-Qiu, Liu Xiao-Yan, Yu Yan-Ping, Yu Wei-Dong

W ostatnich latach ochrona indywidualna przyciągnęła wiele uwagi w zakresie bezpieczeństwa osobistego, zwłaszcza w przypadku odzieży odpornej na przebicie. W dzisiejszych czasach tkaniny z wysokowydajnych włókien są często stosowane w odzieży odpornej na przebicie. Dlatego w artykule wykorzystano tkaniny z włókien polietylenowych o ultra wysokiej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7319
| Strony 76–79

Nowe kryteria oceny skór tapicerskich z wykończeniem pigmentowym w świetle normy
PN-EN 13336

Autorzy: Wionczyk Barbara, Ławińska Katarzyna , Woźnicki Dominik, Wójcik Justyna , Pietrzak Katarzyna

Zbadano podstawowe właściwości fizyczne, mechaniczne oraz chemiczne 27 wybranych skór tapicerskich z wykończeniem pigmentowym. Wyznaczono wymienione w normie
PN-EN 13336:2013 („Skóra wyprawiona – Właściwości skór tapicerskich – Wytyczne do selekcjonowania skór meblowych”) następujące parametry: odporność na tarcie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7320
| Strony 80–89

Szanse zastosowania odzieży przekształcalnej w modzie dziecięcej

Autorzy: Studzińska Anna, Frydrych Iwona

Nowoczesne ubiory dziecięce charakteryzują się nie tylko różnorodnością form czy bogatym zdobnictwem, ale przede wszystkim muszą uwzględniać specyfikę tych wyrobów odzieżowych, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania, funkcjonalność i kształtując cechy osobowości dziecka. Świat mody dziecięcej uwzględnia aktualne trendy, w szczególności...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7321
| Strony 90–95

Koncepcyjny model AHP do analizy percepcji dziecięcego płaszcza przeciwdeszczowego

Autorzy: Pu Linzi, Hong Yan, Mu Hong

W celu zaprojektowania i opracowania nowego płaszcza przeciwdeszczowego dla dzieci w wieku 7-8 lat, w artykule zaproponowano model koncepcyjny analizy percepcji płaszcza przeciwdeszczowego przez FEA (względy funkcjonalne, ekspresyjne i estetyczne). Proponowany model miał trzy poziomy: celu (opracowanie nowego płaszcza przeciwdeszczowego dla...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7322
| Strony 96–102

Badanie wybranych właściwości termicznych kompozytu bazaltowego

Autorzy: Miśkiewicz Pamela, Frydrych Iwona, Makówka Marcin

W pracy wytworzono kompozyt na bazie tkaniny bazaltowej ze względu na jej dobre właściwości termiczne i mechaniczne. W wyniku zastosowania techniki reaktywnego rozpylania magnetronowego na folii Mylar osadzono warstwę aluminium i tlenku cyrkonu o grubości 200 nanometrów, którą przyklejono na powierzchnię...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7323
| Strony 103–109

Możliwości wykonania oraz symulacja użycia spersonalizowanego ochraniacza zębów stosowanego w sportach walki

Autorzy: Szarek Arkadiusz, Paszta Piotr

W artykule przedstawiono możliwości zaprojektowania spersonalizowanego ochraniacza zębów używanego w kontaktowych sportach walki. Na podstawie pobranego wycisku stomatologicznego i wykonanego gipsowego odlewu szczęki przy pomocy skanera eviXscan 3D został zdigitalizowany jej model. Za pomocą technik CAx zaprojektowano ochraniacz. Następnie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7324
| Strony 110–118

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook