Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer 4 (142)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (142) / 2020

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Konkurencyjność eksportowa tekstyliów i odzieży krajów Bałkanów Zachodnich

Autorzy: Corovic Enes, Gligorijevic Zivorad, Kostadinovic Ivana

Orientacja badawcza w artykule skoncentrowana była na analizie zmian konkurencyjności przemysłu włókienniczego krajów Bałkanów Zachodnich na rynku Unii Europejskiej. Orientacja eksportowa przemysłu wytwórczego tych krajów i ich długoterminowe powiązanie z przepływami produkcji i handlu procesami integracji...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0927
| Strony 8–14

Opracowanie strategii dla tureckiego sektora odzieżowego z wykorzystaniem analizy SWOT
– metoda Fuzzy TOPSIS

Autorzy: Ozbek Ahmet , Pabuccu Hakan , Esmer Yusuf

Celem badania była integracja analizy SWOT i rozmytej metody TOPSIS w celu opracowania strategii dla tureckiego sektora RMG. Analiza SWOT została wykorzystana do określenia mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń sektora. Nowe strategie opracowano...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0928
| Strony 15–22

Metody zrównoważonego projektowania produktu w zakresie odzieży: studium przypadku firmy marki modowej

Autorzy: Zheng Jing , Li Li, Gu Wen , Liu Gang Xiao

Firmy modowe muszą w pełni uwzględnić wszystkie trzy aspekty projektowania produktów odzieżowych: perspektywy, metody i modele (kluczowe pytania badawcze zaproponowane w badaniu) i praktykować w sposób zrównoważony, koncentrując się na połączeniu praktyk przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0930
| Strony 23–33

Badania i rozwój

Zróżnicowanie biostymulatorów w indukcji wzrostu i ochronie przed czynnikami stresowymi roślin uprawnych i włóknotwórczych

Autorzy: Skwarek Monika , Nawrocka Justyna , Lasoń-Rydel Magdalena , Ławińska Katarzyna

Obecnie rolnicy i przedsiębiorcy dążą do uzyskania lepszej jakości nasion i produktów roślinnych, w tym także włókna, po zapewnieniu roślinom optymalnych warunków wzrostu, stosując metody agrotechniczne, takie jak płodozmian, poprawa jakości gleby lub ochrona przed chorobami....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0931
| Strony 34–41

Formowanie włókien chityny metodą rozdmuchu przy zastosowaniu cieczy jonowej jako rozpuszczalnika

Autorzy: Gorzędowski Jeremiasz , Smiglak Marcin , Struszczyk Marcin H., Puchalski Michał, Krucińska Izabella

Chityna jest drugim po celulozie polisacharydem na Ziemi, dlatego istnieje namacalna potrzeba znalezienia nowych i przyjaznych dla środowiska rozpuszczalników do produkcji użytecznych form tego polimeru. Niedawno ciecze jonowe zostały zaproponowane jako możliwe do zastosowania „zielone” rozpuszczalniki...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0932
| Strony 42–48

Elektroprzędzenie włókien przy użyciu mieszanych kompozycji na bazie polieterouretanu i polimerów hydrofilowych do produkcji materiałów membranowych

Autorzy: Bokova Elena S., Kovalenko Grigory M. , Pawlowa Maria , Kapustin Ivan A. , Evsyukova Nataliya V. , Ivanov Leonid

W pracy zbadano możliwość otrzymywania mikro- i nanowłókien, a także włóknin z roztworów polieterowo-uretanowych metodą elektroprzędzenia. Badano warunki i czynniki technologiczne niezbędne do produkcji włóknin z roztworów polieterouretanu (PUR) modyfikowanych hydrofilowymi polimerami: polialkoholem winylowym (PVA) i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0933
| Strony 49–51

Badanie struktury i właściwości ciągłych włókien bazaltowych

Autorzy: Shi Feng-jun, Su Hang , Zhao Lei , Yu Xiuyan , Li Shengxian

W pracy zbadano skład chemiczny, dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego, właściwości termiczne, łatwopalność, właściwości mechaniczne i morfologię włókien bazaltowych. Analiza chemiczna i eksperymenty ze spektrometrem rentgenowskim z dyspersją energii wykazały, że włókno bazaltowe jest rodzajem włókna glinokrzemianowego, które...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0934
| Strony 52–56

Wpływ głębokości i częstotliwości igłowania na wydajność izolacji termicznej wstępnie utlenionych filców

Autorzy: Zhao Xiaoming, Liu Yuanjun, Liang Tenglong , Zheng Zhenrong

W pracy zbadano wpływ głębokości i częstotliwości igłowania na wydajność izolacji termicznej wstępnie utlenionych filców. Wyniki wykazały, że wstępnie utlenione filce igłowane na głębokość 8 mm w temperaturze pokojowej i temperaturze roboczej 100-200 °C miały najlepszą...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0936
| Strony 57–66

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa Gloriosa superba, Cyperus rotundus i Pithecellobium dulce z różnymi rozpuszczalnikami

Autorzy: Gobalakrishnan Mariappan , Saravanan Dhandapani

Obecnie wykończenie przeciwdrobnoustrojowe jest podstawowym wymogiem dla produktów z bawełny. Wcześniej stosowano wiele syntetycznych środków przeciwdrobnoustrojowych, ale ze względu na ich nieekologiczny charakter, obecnie stosuje się naturalne środki przeciwdrobnoustrojowe na bazie ziół. Różne zioła stosowane w...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0937
| Strony 67–71

Aplikacja permetryny na dzianiny poliamidowe i poliamidowo-polipropylenowe

Autorzy: Wyrębska Łucja, Szuster Lucjan, Masłowska-Lipowicz Iwona , Ławińska Katarzyna , Jagiełło Jolanta

Innowacyjne materiały włókiennicze o właściwościach insektycydowych i repelentnych mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu włókienniczego (odzież sportowa, dziecięca, termoaktywna, umundurowania bojowe, namioty, śpiwory, moskitiery, odzież ochronna dla leśników i myśliwych). Przeprowadzono chemiczną obróbkę dzianin poliamidowych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0938
| Strony 72–75

Transport wilgoci w skarpetach wykonanych z poliestru z recyklingu, bawełny i ich mieszanek

Autorzy: Vasanth Kumar D., Raja D.

Zbadano i porównano transport wilgoci w skarpetach wykonanych z przetworzonego poliestru, bawełny i ich mieszanek. Stwierdzono, że OMMC (ogólna zdolność zarządzania wilgocią) dla skarpet wyprodukowanych z poliestru miała wyższe wartości, niż w przypadku bawełnianych. Ten wynik...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0939
| Strony 76–81

Ocena jakościowa wiskozowych tkanin z celulozy bambusowej wytworzonych do zastosowania wewnątrz obuwia dziecięcego i specjalnego

Autorzy: Alvarez Joanna, Ławińska Katarzyna , Falkiewicz-Dulik Michalina

W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów fizyko-mechanicznych i higienicznych tkanin wyprodukowanych z celulozowych włókien bambusowych (100%) oraz z mieszanki tych włókien z włóknami bawełny (50/50%), jak też poddanych wykończeniu apreturami: brudoodporną, przeciwpillingową oraz przeciwpillingową i przeciwkurczliwą....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0940
| Strony 82–88

Ocena możliwości aplikacji tekstylnych materiałów polimerowych na układy cholewkowe obuwia o podwyższonych
walorach zdrowotnych

Autorzy: Serweta Wioleta , Wójcik Justyna , Matusiak Małgorzata, Ławińska Katarzyna , Szałek Beata

W pracy skoncentrowano się na zbadaniu możliwości zastosowania materiałów polimerowych, jako elementów układów cholewkowych w celu poprawy właściwości użytkowych transponowanych na parametry komfortu fizjologicznego. Badaniom poddano dwuwarstwowe pakiety zszywane po brzegach, w których w roli wierzchniej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0941
| Strony 89–94

Specjalistyczna odzież dla strażaków stosowana w Polsce – porównanie najnowszego zestawu odzieży z aktualnie stosowanym

Autorzy: Młynarczyk Magdalena, Zielińska Katarzyna

Specjalistyczna odzież dla strażaków musi spełniać wymagania różnych standardów pod kątem np. oporu pary wodnej. Zastosowanie różnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych może wypływać na wyniki parametrów termicznych odzieży. Poszukiwanie nowych rozwiązań może prowadzić do uzyskania ergonomicznych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0942
| Strony 95–100

Ocena właściwości odpowiadających za komfort odzieży z zastosowaniem badania z udziałem cykloergometru

Autorzy: Witkowska Beata, Jasińska Izabela

Publikacja miała na celu prezentację analizy i oceny bielizny sportowej poddanej badaniu z zastosowaniem dwóch technik pomiarowych w zróżnicowanych warunkach prowadzenia badania. Pomiary były wykonane z udziałem cykloergometru, co pozwoliło symulować rzeczywiste warunki użytkowania odzieży. Ponadto...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0943
| Strony 101–106

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook