Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (142) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Konkurencyjność eksportowa tekstyliów i odzieży krajów Bałkanów Zachodnich

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0927

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Orientacja badawcza w artykule skoncentrowana była na analizie zmian konkurencyjności przemysłu włókienniczego krajów Bałkanów Zachodnich na rynku Unii Europejskiej. Orientacja eksportowa przemysłu wytwórczego tych krajów i ich długoterminowe powiązanie z przepływami produkcji i handlu procesami integracji europejskiej są częścią szerszych wysiłków na rzecz ustanowienia modeli zrównoważonego wzrostu dla tych gospodarek w okresie transformacji. Do celów kompleksowej analizy i pomiaru konkurencyjności eksportowej jednego przemysłu tych gospodarek krajowych, metodologii opartej na danych o handlu międzynarodowym – wskaźnika wydajności handlu (TPI), a także wskaźników wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA), z wykorzystaniem zastosowano formułę Balas. Wyniki pomiaru konkurencyjności eksportowej tekstyliów i odzieży z krajów Bałkanów Zachodnich na rynek UE-28 wskazują na dalszy wzrost udziału w rynku i istnienie zidentyfikowanych przewag komparatywnych. Doprowadziło to do wniosku, że istnieje pozytywna dynamika zmian i rosnąca konkurencyjność tego przemysłu. Jednak stosunkowo wysoki poziom specjalizacji regionu na eksport tych produktów i jego dominujący udział w całości eksportu poszczególnych krajów wskazuje na brak lub powolność zmian strukturalnych niezbędnych do szybszego wzrostu gospodarczego.

Tagi:

competitiveness, textiles, clothing, Western Balkans, EU-28, TPI index, RCA index.

Cytowanie:

Corovic E, Gligorijevic Z, Kostadinovic I. Export Competitiveness of Textile and Clothes of Western Balkan Countries. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 4(142): 8-14. DOI: 10.5604/01.3001.0014.0927

Opublikowano w numerze nr 4 (142) / 2020, strony 8–14.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook