Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer 3 (141)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (141) / 2020

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Analiza efektu ROPO (Research Online, Purchase Offline) wśród mężczyzn w przemyśle odzieżowym w Polsce

Autorzy: Czajkowski Tomasz, Szymański Grzegorz

Celem artykułu była prezentacja wyników badania dotyczącego wielkości efektu ROPO (Research Online, Purchase Offline) wśród mężczyzn w branży odzieżowej w Polsce. Efekt ten stanowi istotny czynnik dla sektora e-commerce hamujący jego rozwój. Natomiast wybór mężczyzn jako badanej populacji...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9011
| Strony 8–11

Polityka UE w zakresie ochrony konsumentów przed niebezpiecznymi produktami tekstylnymi i ocena jej efektywności. Część II

Autorzy: Salerno-Kochan Renata, Kowalski Mateusz

W artykule przedstawiono drugą część analizy mającej na celu wskazanie przyczyn, dla których wyroby włókiennicze należą do produktów konsumenckich najczęściej zgłaszanych jako niebezpieczne na rynku UE. W pierwszej części autorzy dokonali syntetycznego przeglądu przepisów prawnych dotyczących wymogów bezpieczeństwa...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9012
| Strony 12–17

Badania i rozwój

Zrównoważone podejście do produkcj przędz melanżowych poprzez recykling barwionych odpadów włókien

Autorzy: Wang Hua , Memon Hafeezullah , Abro Rashid, Shah Asif

Celem artykułu było zbadanie zrównoważonego podejścia do recyklingu różnych odpadów włókiennych w produkcji przędzy melanżowej i zasugerowanie zrównoważonej strategii mieszania barwionych odpadów włókiennych do wykorzystania przez inżynierów w łańcuchu dostaw przędzy. Odpady z włókien dodano do...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9013
| Strony 18–22

Metody badania sznurowadeł obuwniczych ze względu na odporność na ścieranie i samoistne rozwiązywanie

Autorzy: Czaplicki Zdzislaw, Rylski Adam, Serweta Wioleta , Strzelecki Stanisław

W pracy przedstawiono dwie metody badań sznurowadeł obuwniczych, dotyczące odporności na ścieranie i siły przesuwu w węźle. Odporność na ścieranie badano na specjalnie wykonanym stanowisku, w którym elementem ścierającym było standardowe oczko obuwnicze. Badania siły przesuwu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9014
| Strony 23–26

Badanie skuteczności izolacji termicznej wstępnie oksydowanych filców włóknistych PAN

Autorzy: Zhao Xiaoming, Liu Yuanjun, Liang Tenglong

W artykule zaprojektowano ortogonalny eksperyment z 3 czynnikami i 3 poziomami w celu przygotowania wstępnie utlenionych filców PAN o dobrych właściwościach termoizolacyjnych; do analizy wyników eksperymentu ortogonalnego zastosowano metodę zakresu, a na koniec przetestowano właściwości rozciągania...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9015
| Strony 27–37

Prognozowanie i badanie eksperymentalne grubości dzianiny i jej wpływu na właściwości dzianiny „single jersey”

Autorzy: Maheswaran Rathinam , Srinivasan Varadharaj, Muralikrishnan A.

W pracy skoncentrowano się na badaniu właściwości dzianin wytwarzanych z przędz mieszanych wykonanych z różnych proporcji włókien modalnych (M) i bawełnianych (C). W tym celu wytworzono próbki dzianiny single jersey z mieszanych przędz modalnych i modalno-...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.901
| Strony 38–43

Dobór sztywności rozciągania dzianiny dla kompresyjnych
wyrobów gotowych o zdefiniowanych tabelarycznie rozmiarach obwodów ciała

Autorzy: Kowalski Krzysztof, Kłonowska Magdalena, Ilska Anita

Na podstawie opracowanych modeli dokonano oceny zmian nacisku jednostkowego gotowych wyrobów uciskowych w zależności od sztywności rozciągania, klasy ucisku oraz tolerancji wymiarowej i wielkości rozmiaru. Badania umożliwiły wyznaczenie maksymalnych, dopuszczalnych wartości sztywności rozciągania dzianiny dla poszczególnych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9017
| Strony 44–49

Sztywność zginania ortotropowych laminatów włóknistych na przykładzie tektury falistej

Autorzy: Kołakowski Zbigniew , Szewczyk Włodzimierz, Bieńkowska Maria

W artykule przedstawiono metodę obliczania sztywności zginania w dowolnym kierunku w płaszczyźnie tektury na podstawie wartości sztywności zginania w kierunku maszynowym oraz poprzecznym. Porównując wyniki pomiarów sztywności zginania w wybranych kierunkach z wynikami ich obliczeń dokonano...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9018
| Strony 50–54

Metoda identyfikacji źródła hałasu maszyny dziewiarskiej oparta

Autorzy: Xu Yang, Ziyu Zhang , Angang Li , Sheng Xiaowei

W celu rozpoznania źródła szumu maszyny dziewiarskiej zaproponowano metodę rozpoznawania źródła hałasu opartą na zmodyfikowanym zespole dekompozycji trybu empirycznego (MEEMD) i Akaike Information Criterion (AIC). Metodę MEEMD_AIC zastosowano do pomiaru sygnału szumu maszyny dziewiarskiej i do...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9019
| Strony 55–61

Wpływ zastosowania wypełniaczy MoS2 na kompozyty z nanowłókien poli (alkoholu winylowego) otrzymane metodą elektroprzędzenia

Autorzy: Yuan Bin , Liu Jun , Qiu Lei , Hui Qian , Chang Meng-Jie , Li Ya-Qing

Dwuwymiarowe nieorganiczne materiały podobne do grafenu wywołały liczne zainteresowanie w różnych zastosowaniach. W pracy otrzymano metodą elektroprzędzenia kompozytowe nanowłókna polimerowe zawierające disiarczek molibdenu (MoS2). Nanoskładniki MoS2 były dobrze rozproszone we włóknach, a ich morfologia była na...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9020
| Strony 62–67

Przygotowanie materiału kompozytowego z polypirolu/pianki poliuretanowej

Autorzy: Liu Yuanjun, Li Wenyue, Kick Christopher, Zhao Xiaoming, Wu Haiying

W artykule skoncentrowano się na procesie namaczania pianki poliuretanowej roztworem pirolu i omówiono oszacowane właściwości elektromechaniczne zmodyfikowanej pianki PU. Następnie zbadano rozkład polipirolu wewnątrz pianki zprzy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Wyniki pokazały, że parametry polimeryzacji...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9022
| Strony 69–73

Wpływ aktywatorów bielenia na usuwanie różnych zabrudzeń z tkaniny bawełnianej

Autorzy: Tavcer Petra Forte

W pracy oceniono wpływ dodania tetrahydratu nadboranu sodu (NaPB) i tetraacetyloetylenodiaminy (TAED) na skuteczność usuwania zabrudzeń z tkaniny bawełnianej. NaPB jako nadtlenek nieorganiczny i TAED jako aktywator wybielacza dodano do handlowego proszku do prania. W badaniu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9023
| Strony 74–78

Analiza strukturalna tkaniny Kevlar poddanej działaniu plazmy tlenowej

Autorzy: Targino Talita Galvão Targino, Dantas da Cunha Rayane , Neto João Freire de Medeiros, Dantas da Cunha Ricardo Alex , de Carvalho Costa Thércio Henrique , Feitor Michelle Cequeira

Celem pracy było zbadanie wpływu obróbki niskociśnieniową plazmą tlenową na właściwości powierzchni tkaniny “kevlarowej”. Dla celów porównawczych przygotowano próbki poddane działaniu plazmy natlenionej i scharakteryzowane w różnych warunkach eksperymentalnych, tj. zmiennym czasie obróbki wynoszącym 10, 30...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9024
| Strony 79–83

Wykrywanie defektów tkaniny za pomocą czułego algorytmu segmentacji roślin (SPSA)

Autorzy: Fathu Nisha M. , Vasuki P. , Mohamed Mansoor Roomi S.

Wraz z rozwojem zapotrzebowania klientów na rynku mody kontrola jakości tkanin i wykrywanie defektów odgrywa kluczową rolę w przemyśle tekstylnym. W pracy przedstawiono wykrywanie defektów tkanin przy użyciu czułego algorytmu segmentacji roślin (SPSA), który został opracowany...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9025
| Strony 84–88

Kwalifikacja operacyjna indywidualizacji konstrukcji odzieży ochronnej w oparciu o technikę skanowania 3D

Autorzy: Grabowska Grażyna, Struszczyk Marcin H., Błaszczyk Joanna, Woźniakowska Małgorzata

Przedmiotem publikacji było przedstawienie etapu procesu walidacji (kwalifikacji operacyjnej) opracowanych założeń w zakresie niestandardowej odzieży produkowanej w warunkach przemysłowych. Wykonano 12 specjalnych ubrań dostosowanych do indywidualnych wymiarów sylwetek strażaków uzyskanych w procesie skanowania 3D, a także...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9026
| Strony 89–97

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook