Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (141) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza strukturalna tkaniny Kevlar poddanej działaniu plazmy tlenowej

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9024

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem pracy było zbadanie wpływu obróbki niskociśnieniową plazmą tlenową na właściwości powierzchni tkaniny “kevlarowej”. Dla celów porównawczych przygotowano próbki poddane działaniu plazmy natlenionej i scharakteryzowane w różnych warunkach eksperymentalnych, tj. zmiennym czasie obróbki wynoszącym 10, 30 i 60 minut pod stałym ciśnieniem 4 mBar, przy użyciu źródła prądu pulsacyjnego. Przeanalizowano wpływ zmian chemicznych i fizycznych na powierzchni materiału, mając na celu poprawę hydrofilowości związanej z powstawaniem chropowatości na powierzchni włókien, uzyskując w ten sposób optymalne parametry dla przyszłych eksperymentów. Zmiany w składzie chemicznym powierzchni, a także w chropowatości powierzchni włókien przed i po obróbce określono za pomocą FTIR, TGA, XRD i testów zwilżalności. SEM zastosowano jako technikę uzupełniającą do monitorowania zmian wywołanych procedurami z wykorzystaniem plazmy tlenowej.

Tagi:

kevlar fibre, plasma treatment, O2 plasma.

Cytowanie:

Targino TG, Cunha RD, Medeiros Neto JF, Cunha RAD, Carvalho Costa TH, Feitor MC. Structural Analysis of Kevlar Fabric Treated with Oxygen Plasma. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2020; 28, 3(141): 79-83. DOI: 10.5604/01.3001.0013.9024

Opublikowano w numerze nr 3 (141) / 2020, strony 79–83.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook