Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (141) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Metody badania sznurowadeł obuwniczych ze względu na odporność na ścieranie i samoistne rozwiązywanie

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9014

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy przedstawiono dwie metody badań sznurowadeł obuwniczych, dotyczące odporności na ścieranie i siły przesuwu w węźle. Odporność na ścieranie badano na specjalnie wykonanym stanowisku, w którym elementem ścierającym było standardowe oczko obuwnicze. Badania siły przesuwu sznurowadła w węźle wykonywano na zrywarce wyposażonej w urządzenie rejestrujące siłę i wydłużenie. Jako kryterium oceny przyjęto maksymalną
siłę, przy której nastąpiło rozwiązanie węzła sznurowadła. Materiał badań stanowiły sznurowadła obuwnicze różniące się kształtem (strukturą) wykonane z różnych surowców. Zaproponowane kryteria oceny pozwalają na optymalne dobranie surowców i konstrukcji sznurowadeł obuwniczych. Wyznaczane wskaźniki tj. siła przesuwu sznurowadła w węźle (Fpw) i współczynnik odporności na ścieranie (Ks) stanowią najbardziej istotne wskaźniki
z punktu widzenia użytkownika.

Tagi:

footwear laces, testing methods, abrasion resistance, displacement force at the knot, shoe laces criteria quality.

Cytowanie:

Czaplicki Z, Rylski A, Serweta W, Strzelecki S. Research on Footwear Laces with Respect to Abrasion Resistance and Spontaneous Untying. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2020; 28, 3(141): 23-26. DOI: 10.5604/01.3001.0013.9014

Opublikowano w numerze nr 3 (141) / 2020, strony 23–26.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook