Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (141) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Sztywność zginania ortotropowych laminatów włóknistych na przykładzie tektury falistej

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9018

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule przedstawiono metodę obliczania sztywności zginania w dowolnym kierunku w płaszczyźnie tektury na podstawie wartości sztywności zginania w kierunku maszynowym oraz poprzecznym. Porównując wyniki pomiarów sztywności zginania w wybranych kierunkach z wynikami ich obliczeń dokonano weryfikacji zaproponowanej metody i potwierdzono jej praktyczną przydatność.

Tagi:

bending stiffness, corrugated board, fibrous material.

Cytowanie:

Kołakowski Z, Szewczyk W, Bieńkowska M. Distribution of Bending Stiffness of Orthotropic Fibrous Material Based on an Example of Corrugated Board. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2020; 28, 3(141): 50-54 DOI: 10.5604/01.3001.0013.9018

Opublikowano w numerze nr 3 (141) / 2020, strony 50–54.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook