Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (141) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Metoda identyfikacji źródła hałasu maszyny dziewiarskiej oparta

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.9019

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W celu rozpoznania źródła szumu maszyny dziewiarskiej zaproponowano metodę rozpoznawania źródła hałasu opartą na zmodyfikowanym zespole dekompozycji trybu empirycznego (MEEMD) i Akaike Information Criterion (AIC). Metodę MEEMD_AIC zastosowano do pomiaru sygnału szumu maszyny dziewiarskiej i do analizy każdego elementu maszyny dziewiarskiej. Identyfikacja źródła hałasu odbywałą się poprzez połączenie charakterystyki sygnału wibracji głównych części maszyny dziewiarskiej. Po pierwsze, MEEMD zastosowano do dekompozycji zmierzonego sygnału szumowego maszyny dziewiarskiej na skończoną liczbę elementów składowych funkcji trybu wewnętrznego (IMF). Następnie przeprowadzono rozkład wartości pojedynczej (SVD) na macierz kowariancji macierzy składowej uzyskując wartość własną macierzy. Następnie oszacowano liczbę składników efektywnych na podstawie kryterium AIC, a składniki efektywne wybrano poprzez połączenie wskaźnika charakterystyki energetycznej i metody współczynnika korelacji Pearsona. Wyniki pokazały, że sygnał szumu maszyny dziewiarskiej jest mieszaniną wielu sygnałów źródeł hałasu. Na główne źródło hałasu maszyny dziewiarskiej składają się wibracje wałka ciągnącego oraz hałas głównego wału mechanizmu formowania pętli i popychacza mechanizmu poprzecznego prowadnicy. Przeprowadzona za pomocą metody MEEMD_AIC identyfikacja zapewnia teoretyczne wsparcie dla aktywnej redukcji hałasu dziania.

Tagi:

warp machine, noise source identification, modified ensemble empirical mode decomposition, Akaike Information Criterion.

Cytowanie:

Yang X, Ziyu Z, Angang L, Xiaowei S. Noise Source Identification Method for a Warp Machine Based on MEEMD_AIC. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2020; 28, 3(141): 55-61. DOI: 10.5604/01.3001.0013.9019

Opublikowano w numerze nr 3 (141) / 2020, strony 55–61.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook