Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer 5 (143)
AAA     ENG | POL

Numer 5 (143) / 2020

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Wpływ restrukturyzacji przemysłu włókienniczego na kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie aglomeracji łódzkiej

Autorzy: Hajdys Dagmara, Jabłońska Małgorzata , Ślebocka Magdalena

Celem artykułu była identyfikacja uwarunkowań kondycji finansowej, ocena jej zróżnicowania oraz wskazanie determinant wpływających na jej poziom w gminach i miastach na prawach powiatu w kontekście działań restrukturyzacyjnych sektora tekstylnego, ze szczególnym uwzględnieniem JST aglomeracji łódzkiej w latach 2007-2017. Praca...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2379
| Strony 8–19

Pomost pomiędzy wiedzą a i innowacyjnością w firmach włókienniczych na przykładzie Indonezji

Autorzy: Djulius Horas , Gyu Choi Won , Juanim Juanim , Ratnamiasih Ina , Santy Raeni Dwi

Większość badań dotyczących testowania hipotezy rozprzestrzeniania wiedzy ogranicza się do jej wystąpienia i wpływu na poprawę produktywności lub wyników przedsiębiorstw-odbiorców. W artykule przedstawiono model wykorzystania transferu wiedzy od dostawcy do firmy beneficjenta w kontekście przemysłu tekstylnego w Indonezji. Model opisuje...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2380
| Strony 20–26

Nieliniowy wpływ produkcji tekstyliów i odzieży na wzrost gospodarczy: przypadek największych gospodarek azjatyckich

Autorzy: Hussain Hafezali Iqbal , Haseeb Muhammad , Kot Sebastian , Jermsittiparsert Kittisak

Potencjalny wkład sektora tekstylnego nie ogranicza się do lokalnej gospodarki, ale reprezentuje również wizerunek kraju na rynku światowym. Niesie to początkowy rozkwit większości krajów wschodzących na ich drodze do lepszego wzrostu gospodarczego. W badaniu zastosowano metodę regresji...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2381
| Strony 27–36

Badania i rozwój

Naturalne przeciwutleniacze jako wielofunkcyjne dodatki do materiałów polimerowych

Autorzy: Olejnik Olga, Masek Anna

Powszechnie wykorzystywane dodatki do materiałów polimerowych w większości posiadają negatywny wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i na zdrowie człowieka. Z tego względu istnieje duża potrzeba zastąpienia tych związków tymi bardziej proekologicznymi. W niniejszym artykule wybrane przeciwutleniacze pochodzenia roślinnego, takie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2382
| Strony 37–43

Wskaźnik absorpcji energii słonecznej (SAI) jako parametr oceny chłodzenia tkanin wystawionych na działanie światła słonecznego

Autorzy: Scipioni Marco, Silva Edmir A., Farahi Faramarz

Wszelkie tekstylia przeznaczone do użytku na zewnątrz, szczególnie w gorącym klimacie z intensywnym nasłonecznieniem, muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby zapewnić użytkownikowi komfort chłodzenia. Odzież stwarza mikroklimat, który pomaga ciału w utrzymaniu regularnych czynności termoregulacyjnych i fizjologicznych, jednocześnie chroniąc przed...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2383
| Strony 44–49

Właściwości termiczne dzianin dwuwarstwowych

Autorzy: Udaya Krithika S.M., Prakash C., Sampath M.B. , Senthil Kumar M.

Przenoszenie wyczuwalnego i niewyczuwalnego potu jest ważnym czynnikiem zapewniającym komfort użytkowania wyrobu. Poprawa właściwości komfortu termicznego dzianin skutkuje uzyskaniem komfortu użytkowania wyrobu. W pracy zbadano właściwości komfortu termicznego sześciu dwuwarstwowych dzianin. Dzianiny dwuwarstwowe zostały wykonane z różnych kombinacji przędzy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2384
| Strony 50–55

Opracowanie i badanie tekstylnego elementu grzejnego zapewniającego fizjologiczny komfort termiczny

Autorzy: Padleckienė Ingrida , Stygienė Laimutė, Krauledas Sigitas

Celem badań było opracowanie elastycznego elementu grzejnego i zbadanie jego zdolności grzewczej w symulowanych warunkach zużycia. W celu zapewnienia przewodności elektrycznej zastosowano przędzę poliestrową pokrytą srebrem (Ag), umieszczoną na spodniej stronie dzianiny. Wybrano specjalną strukturę dzianiny, aby utrzymać przewodzącą...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2385
| Strony 56–62

Fizyczne i mechaniczne właściwości folii opakowaniowych dla przemysłu spożywczego

Autorzy: Pietrzyk Konrad , Szaraniec Barbara , Trzyniec Karolina , Popardowski Ernest

Celem pracy było wytworzenie folii opakowaniowych wykonanych z polimeru resorbowalnego PLA (polaktydu) i jego modyfikacja w postaci mieszaniny polimerów z dodatkiem glinokrzemianu – montmorylonitu i koncentratu przeciwbakteryjnego – nanosrebra SilverBatch, a następnie analiza wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych tych folii. Zmiany właściwości fizycznych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2386
| Strony 63–68

Wpływ grubości powłoki grafenowej na właściwości elektromagnetyczne i mechaniczne dwuwarstwowo powlekanych tkanin z włókien bazaltowych

Autorzy: Liu Yuanjun, Yang Yanfeng , Yang Zhanhua , Liu Yanyan, Su Ying, Niu Jiarong

W pracy przygotowano dwuwarstwowo powlekaną tkaninę z włókna bazaltowego, stosując poliuretan jako matrycę i stosując technologię powlekania na tkaninę z włókien bazaltowych. Badano wpływ grubości powłoki grafenowej na właściwości elektromagnetyczne i mechaniczne dwuwarstwowo powlekanej tkaniny bazaltowej. Wyniki pokazały, że gdy grubość...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2388
| Strony 69–74

Wpływ absorbujących fale cząstek funkcyjnych na właściwości elektromagnetyczne i mechaniczne kompozytów powlekanych żywicą poliuretanową zawierającą
proszek niklu

Autorzy: Liu Yuanjun, Wang Yi, Wu Xiang , Zhang Lulu , Niu Jiarong

W ramach pracy przygotowano jednowarstwowy kompozyt powlekany żywicą poliuretanową zawierającą proszek niklu. Do przygotowania kompozytów użyto poliuretanu PU2540 jako matrycy i proszku niklu jako absorbującej fale cząstki funkcjonalnej oraz zastosowano technologię powlekania na gładkiej tkaninie bawełnianej. Przeanalizowano i porównano...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2389
| Strony 75–81

Właściwości pochłaniania fal elektromagnetycznych tkaniny bawełnianej z powłoką z nanorurek węglowych

Autorzy: Lihua Zou , Jiahui Shen , Zhenzhen Xu , Fangtao Ruan , Yiping Qiu , Zhi Liu

Aby nadać tkaninie bawełnianej właściwości ekranowania elektromagnetycznego przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i miękkości, najpierw zastosowano obróbkę tkaniny z zastosowaniem NaOH, a następnie nałożono na nią powłokę z nanorurek węglowych (CNT). Za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i spektroskopii w podczerwieni zbadano morfologię...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2390
| Strony 82–90

Tekstylny rezystancyjny czujnik wilgotności wykonany techniką napylania, drukowania i haftowania

Autorzy: Frydrysiak Michał

W artykule przedstawiono różne konstrukcje elastycznych, rezystancyjnych czujników wilgotności, które można wykorzystać w aplikacjach tekstronicznych. Przedstawione sensory cechuje łatwość integracji z wyrobami odzieżowymi. Badane czujniki mogą być stosowane w aplikacjach szpitalnych, domach opieki, a także jako czujniki w specjalnej odzieży medycznej, przeznaczonej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2391
| Strony 91–96

Model funkcjonalny osnowarki do wytwarzania dzianin technicznych 3D

Autorzy: Michalak Andrzej, Mikołajczyk Zbigniew

W artykule opisano konstrukcję i badania modelu funkcjonalnego innowacyjnej osnowarki do technicznych dzianin przestrzennych o oryginalnej strukturze. Przedstawiono założenia projektowe dotyczące geometrii, kinematyki i napędów maszyny. Zaprezentowano projekt modelu funkcjonalnego oraz jego fizyczną realizację jako stanowiska badawczego. Opisano fazy tworzenia...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2393
| Strony 97–105

Badanie i ocena poziomu bezpieczeństwa ubrań specjalnych przeznaczonych dla strażaków

Autorzy: Cichecka Magdalena, Wilbik-Hałgas Bożena, Struszczyk Marcin H.

W ramach prowadzonych prac badawczych określono wpływ czynników wynikających z użytkowania oraz procesów konserwacji na obniżenie parametrów fizykomechanicznych opisujących krytyczne wymagania związane z bezpieczeństwem oraz funkcjonalnością ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy straży pożarnej różniących się składem surowcowym tkaniny wierzchniej oraz...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2394
| Strony 106–111

Kwalifikacja procesu indywidualizacji projektu odzieży ochronnej w oparciu o technikę skanowania 3D

Autorzy: Grabowska Grażyna, Struszczyk Marcin H., Błaszczyk Joanna, Woźniakowska Małgorzata

Przedmiotem publikacji było przedstawienie etapu procesu walidacji (kwalifikacji procesowej) opracowanej procedury w zakresie niestandardowej odzieży produkowanej w warunkach przemysłowych. Dla zrealizowania tego procesu w warunkach przemysłowych wytworzono partię prototypową, 6 kompletów zindywidualizowanych trzyczęściowych ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2395
| Strony 112–118

Porównanie metod granulacji odpadowych strużyn garbarskich

Autorzy: Ławińska Katarzyna , Modrzewski Remigiusz , Obraniak Andrzej

W pracy przedstawiono porównanie metod granulacji odpadów z przemysłu skórzanego, jakim są strużyny garbarskie. Odpad ten jest często wykorzystywany do produkcji kompozytów skórzanych, jednak stwarza szereg problemów w transporcie oraz w przechowywaniu. Rozwiązaniem wydaje się być granulacja tych odpadów wraz...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2396
| Strony 119–123

Ubiór kobiecy na ziemiach polskich w okresie rzymskim. Rekonstrukcja na podstawie znalezisk z Nowego Łowicza na Pomorzu

Autorzy: Cybulska Maria

Podczas wykopalisk archeologicznych w Nowym Łowiczu na Pomorzu w 1991 roku zbadano kurhan 55 z grobem kobiecym, w którym zachowały się liczne fragmenty tkanin, ozdób i biżuterii. W pracy przedstawiono wyniki analizy strukturalnej i technologicznej zachowanych fragmentów tkanin. Na ich podstawie, a także na...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2397
| Strony 124–129

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook