Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (143) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nieliniowy wpływ produkcji tekstyliów i odzieży na wzrost gospodarczy: przypadek największych gospodarek azjatyckich

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2381

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Potencjalny wkład sektora tekstylnego nie ogranicza się do lokalnej gospodarki, ale reprezentuje również wizerunek kraju na rynku światowym. Niesie to początkowy rozkwit większości krajów wschodzących na ich drodze do lepszego wzrostu gospodarczego. W badaniu zastosowano metodę regresji kwantylowej, która jest unikalną metodologią i ma tendencję do ustalania relacji między zmiennymi o nieliniowym charakterze w różnych rozkładach kwantyli. Podana metoda pomaga ponadto w wyjaśnieniu asymetrycznej odpowiedzi w kwantylach wzrostu gospodarczego badanych krajów spowodowanej przez kwantyle przemysłu tekstylno-odzieżowego. Dane kwartalne obejmują okres 1990-2018, a ustalenia z tych lat potwierdzają istnienie pozytywnego związku między TTC a wzrostem gospodarczym we wszystkich badanych krajach azjatyckich. Oprócz tego, kierunek relacji w kwantylach został również oceniony przez przyczynowość Grangera, która ujawniła obecność dwukierunkowych efektów przyczynowych we wszystkich krajach, z wyjątkiem Japonii, Pakistanu i Turcji, gdzie stwierdzono je jako jednokierunkowe. Na podstawie ustaleń, zaleca się instytucjom rządowym i tworzącym politykę wprowadzenie pewnych programów, które będą motywować i zapewniać dotacje potencjalnym inwestorom, łagodząc w ten sposób konkurencję dla nowych podmiotów w sektorze TTC.

Tagi:

textile and clothing manufacturing, economic growth, Asian economies, quantiles.

Cytowanie:

Hussain HI, Haseeb M, Kot S, Jermsittiparsert K. Non-Linear Impact of Textile and Clothing Manufacturing on Economic Growth: The Case of Top-Asian Economies. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 5(143): 27-36. DOI: 10.5604/01.3001.0014.2381

Opublikowano w numerze nr 5 (143) / 2020, strony 27–36.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook