Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (142) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Opracowanie strategii dla tureckiego sektora odzieżowego z wykorzystaniem analizy SWOT
– metoda Fuzzy TOPSIS

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Ozbek Ahmet
    Department of Textile Engineering, Faculty of Technology, Marmara University, Istanbul, Turkey
  • Pabuccu Hakan
    Department of Business, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Bayburt University, Bayburt, Turkey
  • Esmer Yusuf
    Department of Management Information Systems, Faculty of Applied Sciences, Bayburt University, Bayburt, Turkey

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0928

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem badania była integracja analizy SWOT i rozmytej metody TOPSIS w celu opracowania strategii dla tureckiego sektora RMG. Analiza SWOT została wykorzystana do określenia mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń sektora. Nowe strategie opracowano na podstawie danych analizy SWOT, a następnie zastosowano metodę rozmytej TOPSIS do uszeregowania strategii dla sektora. Określono cztery strategie: (1) budowanie globalnych marek, (2) zapewnianie rządowych zachęt do zwiększania siły konkurencyjnej sektora, (3) efektywne wykorzystanie handlu elektronicznego oraz (4) przekształcenie sektora w atrakcyjny obszar biznesowy dla młodych ludzi. Wyniki empiryczne wykazały, że trzecia strategia jest idealna dla tego sektora. Zdolność procesów tworzenia strategii do uzyskiwania pozytywnych wyników zależy w dużej mierze od udziału menedżerów w procesach decyzyjnych. Rozmytą metodę TOPSIS wykorzystano do modelowania nieodłącznej niepewności w ludzkiej wiedzy i zachowaniu oraz do włączenia poglądów menedżerów sektora do systemu w celu oceny alternatyw integrujących SWOT.

Tagi:

RMG sector, strategy development, SWOT analysis, fuzzy TOPSIS.

Cytowanie:

Ozbek A, Pabuccu H, Esmer Y. Strategy Development for the Turkish Ready-Made Garment Sector Using SWOT Analysis – Fuzzy TOPSIS Method. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 4(142): 15-22. DOI: 10.5604/01.3001.0014.0928

Opublikowano w numerze nr 4 (142) / 2020, strony 15–22.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook