Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (142) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Formowanie włókien chityny metodą rozdmuchu przy zastosowaniu cieczy jonowej jako rozpuszczalnika

Research and development

Autorzy:

 • Gorzędowski Jeremiasz
  Institute of Material Science of Textiles and Polymer Composites, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Lodz, Poland
 • Smiglak Marcin
  Adam Mickiewicz University Foundation, Poznan Science and Technology Park, Poznan, Poland
 • Struszczyk Marcin H.
  Institute of Security Technology MORATEX, Łódź, Poland
 • Puchalski Michał
  Institute of Material Science of Textiles and Polymer Composites, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Lodz, Poland
 • Krucińska Izabella (j/w)

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0932

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Chityna jest drugim po celulozie polisacharydem na Ziemi, dlatego istnieje namacalna potrzeba znalezienia nowych i przyjaznych dla środowiska rozpuszczalników do produkcji użytecznych form tego polimeru. Niedawno ciecze jonowe zostały zaproponowane jako możliwe do zastosowania „zielone” rozpuszczalniki chityny i celulozy. W artykule oceniono możliwość rozpuszczania różnego pochodzenia chityny w sześciu wybranych cieczach jonowych. Próbki chityny zostały scharakteryzowane poprzez następujące właściwości: stopień N-acetylacji (spektroskopia FT IR), stopień krystaliczności (WAXS), średnia masa cząsteczkowa (metoda wiskometryczna). Przeprowadzone badania pozwoliły na znalezienie optymalnego systemu cieczy jonowej do wytworzenia włókien chitynowych metodą rozdmuchu. Produkty końcowe zostały scharakteryzowane poprzez ten sam zestaw parametrów, co początkowe polimery.

Tagi:

chitin, ionic liquid, sustainability, chitin fibres.

Cytowanie:

Gorzędowski J, Smiglak M, Struszczyk MH, Puchalski M, Krucińska I. Chitin Fibre Formation by the Solution Blow Spinning Method, Using 1-butyl-3-methylimidazolium Acetate Ionic Liquid as a Solvent. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 4(142): 42-48. DOI: 10.5604/01.3001.0014.0932

Opublikowano w numerze nr 4 (142) / 2020, strony 42–48.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook