Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (142) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena właściwości odpowiadających za komfort odzieży z zastosowaniem badania z udziałem cykloergometru

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0943

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Publikacja miała na celu prezentację analizy i oceny bielizny sportowej poddanej badaniu z zastosowaniem dwóch technik pomiarowych w zróżnicowanych warunkach prowadzenia badania. Pomiary były wykonane z udziałem cykloergometru, co pozwoliło symulować rzeczywiste warunki użytkowania odzieży. Ponadto dokonano oceny wybranych właściwości dzianin z których skonfekcjonowana była bielizna. Badania użytkowe wykonane z zastosowaniem cykloergometru pozwoliły dokonać oceny badanych wyrobów w rzeczywistych warunkach, gdy podlegają one oddziaływaniu mechanizmu termoregulacji człowieka uczestniczącego w teście. Powyższe podejście pozwoliło na efektywną ocenę przedmiotowych wyrobów. Wyniki badania warunków panujących w mikroklimacie pododzieżowym dla badanej bielizny sportowej wykazały statystycznie istotną zależność od cech osobniczych osoby uczestniczącej w teście.

Tagi:

biophysical comfort, clothing comfort, humidity balance, microclimate, sports underwear.

Cytowanie:

Witkowska B, Jasińska I. Evaluation of Clothing Comfort Properties Using the Cycloergometer Test. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 4(142): 101-106. DOI: 10.5604/01.3001.0014.0943

Opublikowano w numerze nr 4 (142) / 2020, strony 101–106.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook