Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (142) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena możliwości aplikacji tekstylnych materiałów polimerowych na układy cholewkowe obuwia o podwyższonych
walorach zdrowotnych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.0941

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy skoncentrowano się na zbadaniu możliwości zastosowania materiałów polimerowych, jako elementów układów cholewkowych w celu poprawy właściwości użytkowych transponowanych na parametry komfortu fizjologicznego. Badaniom poddano dwuwarstwowe pakiety zszywane po brzegach, w których w roli wierzchniej warstwy zastosowano materiał bawełniany, zaś warstwę podszewkową stanowiły materiały polimerowe na bazie poliestru o różnej strukturze – w tym również przestrzennej. Właściwości higieniczne zidentyfikowano za pomocą współczynników absorpcji i przepuszczalności pary wodnej. Z kolei właściwości cieplne zostały opisane na podstawie wykonanych badań przewodnictwa cieplnego przeprowadzonego z wykorzystaniem przyrządu Alambeta. Przeprowadzone badania pozwoliły na sklasyfikowanie materiałów pod względem możliwości ich zastosowania, jako komponentów cholewkowych pakietów obuwniczych z uwzględnieniem ich potencjalnych walorów zdrowotnych.

Tagi:

polymer materials, footwear comfort, hygienic properties, water vapour permeability, water vapour absorption, thermal insulation

Cytowanie:

Serweta W, Wójcik J, Matusiak M, Ławińska K, Szałek B. Research on the Possibilities of Polymer Textile Applications as Footwear Packages to Improve Health Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 4(142): 89-94. DOI: 10.5604/01.3001.0014.0941

Opublikowano w numerze nr 4 (142) / 2020, strony 89–94.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook