Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (140) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowe kryteria oceny skór tapicerskich z wykończeniem pigmentowym w świetle normy
PN-EN 13336

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7320

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Zbadano podstawowe właściwości fizyczne, mechaniczne oraz chemiczne 27 wybranych skór tapicerskich z wykończeniem pigmentowym. Wyznaczono wymienione w normie
PN-EN 13336:2013 („Skóra wyprawiona – Właściwości skór tapicerskich – Wytyczne do selekcjonowania skór meblowych”) następujące parametry: odporność na tarcie na sucho, na mokro i z udziałem roztworu sztucznego potu, adhezję powłoki kryjącej, wytrzymałość na wielokrotne zginanie, wytrzymałość na rozdzieranie, odporność barwy na kroplę wody, wartości pH ekstraktów wodnych ze skóry. Określono także niektóre parametry skór tapicerskich spoza zakresu wskazanego w normie, a mianowicie: wytrzymałość na rozciąganie i maksymalne wydłużenie, wytrzymałość lica/skóry na przepuklenie (wartość siły i wysokość przepuklenia przy pęknięciu lica i przy przebiciu skóry) oraz zawartość chromu(VI). Stwierdzono, że większość zbadanych skór spełniała wymagania zalecane w normie
PN-EN 13336:2013. Zaobserwowane odchylenia od zalecanych wartości wskaźników były przypadkowe i nie zależały od barwy powłoki wykończeniowej skóry. Skóry z dwubarwną powłoką wykończeniową, tzw. antykowaną, nie wykazywały gorszych właściwości niż skóry z jednobarwną powłoką kryjącą. Na podstawie uzyskanych wyników, zaproponowano do oceny jakości skór tapicerskich z pigmentową powłoką kryjącą nowy, szerszy zakres badań podstawowych oraz inne, na ogół wyższe niż podane w normie, wartości zalecanych wskaźników.

Tagi:

upholstery leathers, pigment finish, recommended assessment parameters.

Cytowanie:

Wionczyk B, Ławińska K, Woźnicki D, Wójcik J, Pietrzak K. Study and New Criteria for the Assessment of Upholstery Leathers with a Pigment Finish in Relation to the Characteristics Recommended in the PN-EN 13336 Standard. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 2(140): 80-89. DOI: 10.5604/01.3001.0013.7320

Opublikowano w numerze nr 2 (140) / 2020, strony 80–89.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook