Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (140) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Znaczenie badań użytkowych w procesie projektowania półmasek filtrujących

Research and development

Autor:

  • Brochocka Agnieszka
    Department of Personal Protective Equipment, Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB), Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7317

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Badania użytkowe środków ochrony osobistej dopuszczonych do wprowadzania na rynek europejski i międzynarodowy przeprowadzone na różnych stanowiskach pracy wykazały, że prawie połowa badanych pracowników nie zaakceptowała ich jako wygodne w użytkowaniu. Aby środki te były bezpieczniejsze na stanowiskach pracy należy zwrócić uwagę na ich ergonomię, formę i styl. Dlatego niezbędne jest prowadzenie dalszych badań użytkowych w odniesieniu do poprawy komfortu użytkowania i zapewnienia skutecznej ochrony pracownikom na stanowisku pracy. Celem pracy była ocena wygody użytkowania i funkcjonalizacji modelu półmaski filtrującej zawierającej polimer SAP, przeznaczonej do ochrony układu oddechowego w warunkach ciężkiej pracy fizycznej oraz potwierdzenie poprawności dokonanych modyfikacji konstrukcji po badaniach użytkowych. Analiza wyników badań i obserwacji prowadzonych w zakresie użyteczności i funkcjonalności opracowanego modelu półmaski filtrującej potwierdziła słuszność założenia o poprawie komfortu użytkowania wprowadzając do materiału włókninowego polimer SAP. Zweryfikowany model półmaski filtrującej w zakresie jej konstrukcji okazał się zdecydowanie lepiej dopasowany do twarzy użytkownika i nie powodował odgnieceń i podrażnień skóry oraz nie wydzielał ostrych i nieprzyjemnych zapachów, co miało znaczący wpływ na wzrost komfortu użytkowania. Przedstawione wyniki badań wskazały jak duże znaczenie w projektowaniu sprzętu odgrywają badania użytkowe na rzeczywistych stanowiskach pracy z udziałem pracowników.

Tagi:

respiratory protective devices, filtering half-mask, superabsorbent polymer, comfort of use.

Cytowanie:

Brochocka A. Significance of Functional Studies Designing Filtering Half-masks with Superabsorbent Polymer. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 2(140): 61-66. DOI: 10.5604/01.3001.0013.7317

Opublikowano w numerze nr 2 (140) / 2020, strony 61–66.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook