Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (140) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Równoważny model rezystancji prądu stałego dla włóknin z liniami przewodzącymi uwzględniający parametry procesu haftowania

Research and development

Autorzy:

  • Zhang Yaya
    Key Lab of Textile Science & Technology, Ministry of Edycation, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
  • Hu Jiyong
    Laboratory of Textile Science & Technology, Ministry of Education, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
  • Yan Xiong (j/w)

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7312

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Technologia haftowania jest szeroko stosowana do produkcji elementów elektronicznych, jednakże dotychczas opublikowane prace opisywały jedynie związek pomiędzy parametrami haftu a ich rezystancją prądu stałego (DC). Jednak, aby wyprodukować haftowane elementy elektroniczne musi być znany związek między ich rezystancją prądu stałego a parametrami haftu. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów haftu, w tym odstępu ściegu, długości ściegu i napięcia haftu, na rezystancję linii przewodzących. Ustalono równoważny model rezystancji z uwzględnieniem właściwości przędz przewodzących i parametrów procesu haftowania. Aby zweryfikować model na włókninie poliestrowej wyhaftowano linie przewodzące stosując różne parametry haftu, a następnie zbadano ich rezystancję na prąd stały. Wyniki pokazały, że rezystancję prądu stałego można skutecznie kontrolować poprzez dostosowanie parametrów haftu. Zaproponowany model został zweryfikowany i może być wykorzystany do przewidywania rezystancji prądu stałego linii przewodzących o wstępnie zaprojektowanych parametrach.

Tagi:

textiles, conductive line, embroidery parameters, direct current resistance.

Cytowanie:

Zhang Y, Hu J, Yan X. Equivalent Model of the DC Resistance of Nonwoven-Based Embroidery Conductive Lines with Embroidery Parameters. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 2(140): 35-42. DOI: 10.5604/01.3001.0013.7312

Opublikowano w numerze nr 2 (140) / 2020, strony 35–42.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook