Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (140) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Koncepcyjny model AHP do analizy percepcji dziecięcego płaszcza przeciwdeszczowego

Research and development

Autorzy:

  • Pu Linzi
    School of Arts and Garment Engineering, Changshu Institute of Technology, Changshu, P. R. China
  • Hong Yan
    College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University, Suzhou, P. R. China
  • Mu Hong
    School of Arts and Garment Engineering, Changshu Institute of Technology, Changshu, P. R. China

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7322

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W celu zaprojektowania i opracowania nowego płaszcza przeciwdeszczowego dla dzieci w wieku 7-8 lat, w artykule zaproponowano model koncepcyjny analizy percepcji płaszcza przeciwdeszczowego przez FEA (względy funkcjonalne, ekspresyjne i estetyczne). Proponowany model miał trzy poziomy: celu (opracowanie nowego płaszcza przeciwdeszczowego dla dzieci w wieku 7-8 lat), wymagań (względy MES) i rozwiązania projektowego (rozwiązania w zakresie projektowania odzieży odpowiadające wymaganiom poziomu wymagań). W celu rozwiązania problemu, ze względu na charakterystykę i relację na różnych poziomach, zaproponowano model AHP (proces hierarchii analitycznej). Dzięki zaproponowanemu modelowi AHP wymagania i powiązane rozwiązania projektowe można było przeanalizować pod kątem ich względnych wag. W eksperymentach brało udział 20 projektantów i 20 oceniających (opiekunów dzieci). Powiązane rozwiązania projektowe i ocena ich ogólnej wydajności zostały określone poprzez subiektywne eksperymenty przeprowadzone zgodnie ze standardowymi procedurami. Zaprezentowane wyniki rozwiązań projektowych mogą stanowić sugestie dla projektantów w przyszłym procesie projektowania.

Tagi:

FEA considerations, children’s garment design, fuzzy AHP, perception analysis, conceptual model, raincoat design.

Cytowanie:

Pu L, Hong Y, Mu H. Conceptual Fuzzy AHP Model for Perception Analysis of a Children’s Raincoat. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 2(140): 96-102. DOI: 10.5604/01.3001.0013.7322

Opublikowano w numerze nr 2 (140) / 2020, strony 96–102.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook