Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (140) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modyfikacja powierzchni przędzy multifilamentowej Nylon 6 za pomocą 3-aminopropylotrietoksysilanu i badanie jej specjalnych właściwości

Research and development

Autor:

  • Baseri Somayeh
    Department of Textile Design and Printing, Semnan University, Semnan, Iran

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7311

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W ramach pracy opracowano nową i prostą metodę wytwarzania specjalnych przędz nylonowych poprzez powlekanie dwuetapowe. W celu poprawy właściwości adhezyjnych przędze nylonowe zanurzono w roztworze zawierającym silanowy środek sprzęgający (3-aminopropylotrietoksysilan). Następnie zmodyfikowane próbki poddano obróbce cieplnej w roztworze zawierającym azotan miedzi, siarczan hydroksyloaminy i pirosiarczyn sodu. Obrazowanie mikrostrukturalne powlekanych powierzchni pokazało jednorodnie utworzoną warstwę powłokową bez mikroskopijnych pęknięć lub nieciągłości na powierzchni próbki. Wyniki wykazały, że ta dwustopniowa powłoka może wytwarzać przędzę nylonową o dobrej przewodności elektrycznej i właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Pokryte próbki wykazywały bardzo dobrą odporność na światło i odporność na wielokrotne pranie pod względem zmian przewodności elektrycznej i aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

Tagi:

nylon yarns, 3-aminopropyltriethoxysilane, electroconductive coating, anti-microbial activity, mechanical properties.

Cytowanie:

Baseri S. Surface Modification of Nylon 6 Multifilament Yarns with 3-Aminopropyltriethoxysilane and Study of its Special Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 2(140): 29-34. DOI: 10.5604/01.3001.0013.7311

Opublikowano w numerze nr 2 (140) / 2020, strony 29–34.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook