Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (140) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Synergistyczny wpływ obróbki plazmowej i struktury tkaniny na parametry odporności na przebicie tkanin kompozytowych STF/aramid

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7318

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Aby poprawić odporność na przebicie tkaniny kompozytowych STF/aramid przeprowadzono ich obróbkę plazmową. Zbadano interaktywny wpływ obróbki plazmowej, struktury tkaniny i wielkości cząstek na właściwości odporności na przebicie kolcami i nożem tkanin kompozytowych STF/aramid poddanych działaniu plazmy. Przygotowano STF na bazie zmatowionej krzemionki koloidalnej i glikolu polietylenowego (PEG) o różnych wielkościach cząstek (15 i 75 nm) o zawartości substancji stałych wynoszącej 15%. Różne struktury splotu tkanin (m.in. gładkie, 2/2 diagonalne i 5/3 satynowe) zostały zaimpregnowane STF, a następnie przeprowadzono obróbkę plazmą. Badano zarówno zachowanie reologiczne w przypadku różnych rozmiarów krzemionki, jak i quasi-statyczne odporności na przebicie kolcami i nożem otrzymanych tkanin STF/aramid poddanych obróbce plazmowej i wykonanych z zastosowaniem różnych struktur splotu. Wyniki pokazały, że różne struktury splotu tkanin STF aramid poddanych obróbce plazmą wykazały znaczne zwiększenie quasi-statycznej odporności na przebicie kolcami. Ponadto tkany z grubszą cząstką krzemionki w STF wykazały poprawę w quasi-statycznej odporności na przebicie kolcami. Wyniki pokazały, że obróbka plazmowa tkaniny i rozmiar krzemionki w STF wpłynęły bardziej na odporność na przebicie kolcami, podczas gdy na wytrzymałość na przebicie nożem istotny wpływ miała tylko struktura tkaniny.

Tagi:

aramid fibre, weaving, stab resistance, shear thickening fluid, plasma treatment.

Cytowanie:

Zhang X, Li T-T, Wang Y, Li M, Lin J-H. Synergistic Effects of Plasma Treatment and Fabric Structure on Stab-Resistance Performances of STF/Aramid Composite Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 2(140): 67-75. DOI: 10.5604/01.3001.0013.7318

Opublikowano w numerze nr 2 (140) / 2020, strony 67–75.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook