Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (140) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ pikowania na wybrane właściwości termo-izolacyjne włókienniczych pakietów wielowarstwowych

Research and development

Autorzy:

  • Kosiuk Gabriela
    Institute of Textiles Architecture, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Matusiak Małgorzata
    Institute of Architecture of Textiles, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7314

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Proces pikowania polega na zszywaniu dwóch lub więcej warstw tkanin lub innych materiałów włókienniczych zazwyczaj w celu utworzenia wyrobów ciepłochronnych. Pikowane wielowarstwowe materiały tekstylne są powszechnie stosowane w odzieży wierzchniej, zwłaszcza jesienno-zimowej. Celem pracy było przeprowadzenie analizy wpływu procesu pikowania niciowego na właściwości termoizolacyjne wielowarstwowych pakietów tekstylnych. Trzywarstwowe pakiety poddano pikowaniu stosując różne parametry pikowania. Następnie przeprowadzono badania właściwości ciepłochronnych pakietów przed i po kolejnych cyklach pikowania. Do badań właściwości termoizolacyjnych pakietów zastosowano przyrządy: Alambeta i Permetest. W oparciu o przeprowadzone badania i analizę statystyczną uzyskanych wyników stwierdzono, że pikowanie ma istotny wpływ na kształtowanie się właściwości wpływających na ciepłochronność wielowarstwowych pakietów materiałów tekstylnych. Przewodność cieplna, opór cieplny i absorpcyjność cieplna oraz przepuszczalność pary wodnej pakietów zależą od liczby przeszyć, rodzaju ściegu maszynowego i grubości nici zastosowanej do pikowania.

Tagi:

multilayer materials, quilting, thermal resistance, thermal absorptivity.

Cytowanie:

Kosiuk G, Matusiak M. Effect of Quilting on Selected Thermo-Insulation Properties of Textile Multilayer Packages. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 2(140): 50-56. DOI: 10.5604/01.3001.0013.7314

Opublikowano w numerze nr 2 (140) / 2020, strony 50–56.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook