Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (140) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie wybranych właściwości termicznych kompozytu bazaltowego

Research and development

Autorzy:

  • Miśkiewicz Pamela
    Institute of Architecture of Textiles, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Frydrych Iwona (j/w)
  • Makówka Marcin
    Institute of Materials Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Lodz University of Technology, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7323

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy wytworzono kompozyt na bazie tkaniny bazaltowej ze względu na jej dobre właściwości termiczne i mechaniczne. W wyniku zastosowania techniki reaktywnego rozpylania magnetronowego na folii Mylar osadzono warstwę aluminium i tlenku cyrkonu o grubości 200 nanometrów, którą przyklejono na powierzchnię tkaniny bazaltowej poprzez zastosowywanie kleju oraz silikonu. Przygotowane warianty kompozytów poddano badaniom odporności na ciepło kontaktowe dla temperatury kontaktu 100 °C i 250 °C oraz odporności na promieniowanie cieplne. Przeprowadzone na kompozytach badania wykazały poprawę badanych parametrów.

Tagi:

magnetron sputtering, basalt fibers, hot working environment, physical vapour deposition, contact heat, radiant heat.

Cytowanie:

Miśkiewicz P, Frydrych I, Makówka M. Examination of Selected Thermal Properties of Basalt Composites. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 2(140): 103-109. DOI: 10.5604/01.3001.0013.7323

Opublikowano w numerze nr 2 (140) / 2020, strony 103–109.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook