Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (140) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Możliwości wykonania oraz symulacja użycia spersonalizowanego ochraniacza zębów stosowanego w sportach walki

Research and development

Autorzy:

  • Szarek Arkadiusz
    Institute of Mechanical Technologies, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, Czestochowa University of Technology, Częstochowa, Poland
  • Paszta Piotr (j/w)

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.7324

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule przedstawiono możliwości zaprojektowania spersonalizowanego ochraniacza zębów używanego w kontaktowych sportach walki. Na podstawie pobranego wycisku stomatologicznego i wykonanego gipsowego odlewu szczęki przy pomocy skanera eviXscan 3D został zdigitalizowany jej model. Za pomocą technik CAx zaprojektowano ochraniacz. Następnie na tej podstawie został wygenerowany i przesłany do frezarki CNC kod sterujący. Na frezarce został wykonany ochraniacz dopasowany do zębów. Wykorzystując oprogramowanie ANSYS 18 przedstawiono również przykład obciążeń ochraniacza, ciosami bokserskimi zadawanymi w żuchwę. Omówione zostały znane modele fenomenologiczne opisujące gęstość energii odkształceń materiału hiperelastycznego. Zaproponowana metoda daje możliwość lepszego dopasowania ochraniacza z dowolnie wybranego polimeru, wyższą biokompatybilność ze względu na mniejszą zawartość resztkowego monomeru i eliminuje niedogodności w powszechniej stosowanych elementach z tworzyw termoplastycznych oraz niedopasowanie wynikające ze skurczu materiału.

Tagi:

customized mouthguard, finite element method, CNC, hyperelasticity.

Cytowanie:

Szarek A, Paszta P. Possibilities of the Manufacturing and Simulation of the Load on a Customised Mouthguard Used in Combat Sports. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 2(140): 110-118. DOI: 10.5604/01.3001.0013.7324

Opublikowano w numerze nr 2 (140) / 2020, strony 110–118.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook