Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer 2 (128)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (128) / 2018

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Propozycja koncepcji doskonalącej zrównoważone zarządzanie łańcuchami dostaw w przemyśle tekstylnym

Autorzy: Zimon Dominik , Domingues Pedro

Doskonalenie koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw i uwzględnianie w zarządzaniu nim aspektów środowiskowych jest podstawą rozwoju przedsiębiorstw działających w przemyśle włókienniczym. Podkreślenia wymaga fak, że problematyka zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw ze względu na swą złożoność wymaga ciągłej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5732
| Strony 8–12

Szanse i uwarunkowania rozwoju zielonej przedsiębiorczości w polskim sektorze tekstylnym

Autorzy: Burzyńska Dorota , Jabłońska Małgorzata , Dziuba Radosław

Zielona przedsiębiorczość jest istotnym zjawiskiem z punktu widzenia rozwoju gospodarki, jednakże nie jest w sposób dostateczny zbadana, a wiedza z tego zakresu jest nieuporządkowana. Wspieranie rozwoju ekologicznych przedsiębiorstw oraz zwiększenie odporności gospodarki i naturalnych ekosystemów wymaga...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5733
| Strony 13–19

Zmiany strukturalne i czynniki wzrostu chińskiego przemysłu tekstylnego w latach 1997-2012

Autorzy: Zhang Jianlei , Liu Yunying , Cheng Longdi

W celu analizy strukturalnej zmian chińskiego przemysłu tekstylnego w latach 1997-2012 oraz pomiaru czynników wzrostu tj. konsumpcji, inwestycji, rezerw, eksportu i importu wpływających na zmianę wielkości produkcji globalnej zastosowano metodę analizy strukturalnej rozkładów międzygałęziowych (IO SDA)....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5734
| Strony 20–25

Badania i rozwój

Wpływ polipropylenu o małej masie cząsteczkowej (LMPP) na morfologię, krystalizację, właściwości termiczne i mechaniczne włókien mieszanych iPP/LMPP.

Autorzy: Hussain Munir , Zhu Feichao , Zhu Feichao , Yu Bin , Yu Bin , Han Jian , Han Jian , Memon Hafeezullah , Yasin Sohail

W pracy badano właściwości termiczne i morfologię homopolimeru izotaktycznego polipropylenu (iPP) i jego mieszanek z polipropylenem o małej masie cząsteczkowej (LMPP). Zastosowano następujące proporcje mieszania iPP/LMPP (wt/wt): 95/5, 90/10, 85/15, 80/20 i 75/25, zdefiniowano je odpowiedni: 5%,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5735
| Strony 26–31

Analiza parametrów wytrzymałościowych przędz wełnianych i mieszankowych po procesie przewijania

Autorzy: Rutkowski Jacek

W pracy przedstawiono badania dotyczące wyznaczenia parametrów wytrzymałościowych przędz wełnianych i mieszankowych przed i po procesie przewijania oraz zbadano wytrzymałości miejsc łączenia bezwęzłowego tych przędz. Przędze zostały przewinięte na stendzie badawczym przewijarki Autoconer 338. Podczas badań...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5736
| Strony 32–37

Ocena sekwencyjnej metody przetwarzania obrazu wykorzystywanej do oceny przędz ozdobnych

Autorzy: Li Zhongjian, Zhang Ning , Wu Yang , Wang Jing’an, Pan Ruru, Gao Weidong

Artykuł jest drugą częścią serii opisującej opracowanie sekwencyjnej metody przetwarzania obrazu przędz ozdobnych. We wcześniejszej pracy opracowano skuteczną metodę oceny przędz w oparciu o przetwarzanie obrazu i znormalizowaną metodę korelacji krzyżowej (NCC). Zbadano w określonych warunkach...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5737
| Strony 38–48

Zastosowanie metody elementów skończonych (FEM) do przewidywania jednoosiowego rozciągania dzianin metalicznych

Autorzy: Xu Hai-Yan, Jiang Jin-Hua, Chen Nan-Liang, Lin Fang-Bing , Shao Hui-Qi

Do przewidywaniu mechanicznych właściwości dzianin metalicznych zastosowano metodę elementów skończonych (FEM). Symulacji 3D dzianin dokonano przy użyciu dwóch rodzajów oprogramowania: TexGen i ABAQU. Wyniki symulacji zweryfikowano eksperymentalnie. Stwierdzono, że symulacja charakteryzowała się zgodnością z eksperymentalnie przeprowadzonym...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5738
| Strony 49–54

Wpływ warunków rolno-środowiskowych na degradację włókniny polipropylenowej z fotodegradantem w uprawie ekologicznej cukinii ze ściółkowaniem.

Autorzy: Bucki Piotr , Siwek Piotr, Domagała-Świątkiewicz Iwona, Puchalski Michał

W pracy zaprezentowano wyniki doświadczenia z degradowalnymi i niedegradowalnymi materiałami do ściółkowania gleby w uprawie cukinii, które zostało przeprowadzone w 2016 i 2017 roku na polu ekologicznym Warzywniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do badań...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5739
| Strony 55–60

Właściwości mechaniczne włókien PETG i ich zastosowanie w laminatach węglowoepoksydowych

Autorzy: Latko-Durałek Paulina , Dydek Kamil , Golonko Emila , Boczkowska Anna

W artykule przedstawiono proces przędzenia ze stopu zmodyfikowanego glikolem poli (tereftalanu etylenu) PETG i regranulatu PETG. Zbadano wpływ temperatury przetwórstwa i prędkości bębna nawijającego na średnice włókien. Za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego zaobserwowano, że włókna wytworzone...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5740
| Strony 61–65

Kompozyty polimerowe na bazie surowców odnawialnych: analiza aktywności nukleacyjnej napełniaczy drzewnych

Autorzy: Odalanowska Majka , Borysiak Sławomir

W pracy przeanalizowano kompozyty polipropylenu z drewnem sosnowym, które poddano merceryzacji. Proces ten jest odpowiedzialny za usunięcie związków małocząsteczkowych z powierzchni napełniacza lignocelulozowego, co prowadzi do poprawy oddziaływań i lepszej dyspersji cząstek drewna w matrycy polimerowej....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5741
| Strony 66–72

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa wielowarstwowych folii zawierających pochodną poliheksametylenoguanidyny (PHMG)

Autorzy: Gendaszewska Dorota , Szuster Lucjan, Wyrębska Łucja, Piotrowska Małgorzata

Celem badań było określenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych wielowarstwowych folii zawierających pochodną PHMG (sulfanilan poliheksametylenoguanidyny). Do badań wybrano trzy rodzaje folii: jednowarstwową i trójwarstwową (obie zawierające sulfanilan PHMG) i folię rynkową. Skuteczność antybakteryjna folii jednowarstwowej w odniesieniu do...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5742
| Strony 73–78

Ocena właściwości fizyko-mechanicznych syntetycznych chirurgicznych siatek przepuklinowych

Autorzy: Liu Pengbi , Shao Hong , Chen Nan-Liang, Chen Nan-Liang, Jiang Jin-Hua, Jiang Jin-Hua

W pracy przeanalizowano zależność między strukturą chirurgicznych siatek przepuklinowych a ich właściwościami fizyczno-mechanicznymi. Opracowano sześć różnych prototypów siatek o dużych porach, w tym cztery rodzaje oczek o różnych kształtach porów: H (sześciokąt), D (romb), R (okrąg)...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5743
| Strony 79–86

Wpływ struktury materiałów wierzchnich i wkładek obuwniczych na ich właściwości elektryczne

Autorzy: Jankauskaite Virginija, Gulbiniene Ada, Kondratas Alvydas, Domskienė Jurgita , Urbelis Virginijus

Obuwie ochronne do użytku zawodowego przenosi ładunki elektrostatyczne przez materiał wierzchni, wkładkę i podeszwę w ziemię. Obuwie musi być wykonane z odpowiedniego materiału, tak aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i innych incydentów związanych z energią elektryczną....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5744
| Strony 87–92

Optymalizacja grubości materiałów podczas sprzężonego transportu w podstawowym ubiorze dla strażaków

Autorzy: Korycki Ryszard

Podstawowy ubiór dla strażaków jest obciążony działaniem ciepła ze źródła zewnętrznego i wilgoci ze skóry. Ten rodzaj ubioru nie powinien kontaktować się z płomieniem. Problem jest określany za pomocą równań transportu ciepła i masy oraz zależności...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5745
| Strony 93–99

Wpływ rodzaju materiału podpodeszwowego na poziom odczuwania dyskomfortu podczas wysiłku fizycznego

Autorzy: Serweta Wioleta , Olejniczak Zbigniew , Woźniak Bogusław

Materiały wykorzystywane na podpodeszwy w sposób znaczący wpływają na walory higieniczne obuwia. Przekłada się to jednocześnie na komfort jego użytkowania, a tym samym uwydatniają się jego aspekty zdrowotne.  W pracy przedstawiono studium trzech rodzajów materiałów podpodeszwowych,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5746
| Strony 100–103

Opracowanie mobilnego oprogramowania służącego do obliczenia rozmiaru odzieży

Autorzy: Utkun Emine, Yeşil Erkan , Ünal Nezla

Dopasowanie odzieży jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zachowania zakupowe konsumentów i satysfakcję z odzieży. Celem badania było opracowanie mobilnego programu do obliczania rozmiaru odzieży w celu porównania standardowych pomiarów masy ciała z indywidualnymi pomiarami...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5747
| Strony 104–107

Usuwanie toksycznych jonów metali ciężkich oraz metalobarwników z roztworów wodnych z wykorzystaniem jonitu oraz tlenku mineralnego

Autorzy: Wołowicz Anna , Wawrzkiewicz Monika , Hubicki Zbigniew

Wśród zanieczyszczeń środowiska na szczególną uwagę zasługują metale ciężkie oraz metalobarwniki, które emitowane są do środowiska z różnych gałęzi przemysłu. Z uwagi na ich negatywny wpływ na organizmy żywe niezwykle istotnym jest ich usuwanie z wód...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5748
| Strony 108–115

Wpływ wilgotności na pochłaniane energii podczas rozciągania papierów

Autorzy: Szewczyk Włodzimierz, Głowacki Krzysztof

W artykule analizowano wpływ wilgotności papieru na energię pochłanianą podczas jego rozciągania w zakresie wilgotności równowagowych uzyskiwanych podczas klimatyzowania papierów w powietrzu o temperaturze 23 °C. Aby umożliwić przewidywanie zmian wartości pracy zrywania wywołanych zmianami wilgotności...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228194
| Strony 116–120

Informacje ogólne

MoDeSt 2018

  więcej »

| Strona 54

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook