Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (128) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Optymalizacja grubości materiałów podczas sprzężonego transportu w podstawowym ubiorze dla strażaków

Research and development

Autor:

  • Korycki Ryszard
    Department of Techanical Mechanics and Computer Science, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5745

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Podstawowy ubiór dla strażaków jest obciążony działaniem ciepła ze źródła zewnętrznego i wilgoci ze skóry. Ten rodzaj ubioru nie powinien kontaktować się z płomieniem. Problem jest określany za pomocą równań transportu ciepła i masy oraz zależności opisującej dyfuzję Ficka, wraz z warunkami brzegowymi i początkowymi. Optymalizacja grubości materiału jest zorientowana gradientowo, wrażliwość pierwszego rzędu funkcjonału celu jest włączona w procedurę optymalizacji. W artykule zaprezentowana została numeryczna optymalizacja grubości materiałów i dodatkowych wolnych przestrzeni.

Tagi:

heat transport, moisture transport, material thickness, clothing for firefighters.

Cytowanie:

Korycki R. Determination of Material Thicknesses in Protective Clothing for Firefighters. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 2(128): 93-99. DOI: 10.5604/01.3001.0011.5745

Opublikowano w numerze nr 2 (128) / 2018, strony 93–99.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook