Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (128) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena właściwości fizyko-mechanicznych syntetycznych chirurgicznych siatek przepuklinowych

Research and development

Autorzy:

 • Liu Pengbi
  College of Textiles, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
 • Shao Hong (j/w)
 • Chen Nan-Liang (j/w)
 • Chen Nan-Liang
  Ministry of Education, Engineering Research Center of Technical Textiles, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
 • Jiang Jin-Hua
  College of Textiles, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
 • Jiang Jin-Hua
  Ministry of Education, Engineering Research Center of Technical Textiles, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China

DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5743

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy przeanalizowano zależność między strukturą chirurgicznych siatek przepuklinowych a ich właściwościami fizyczno-mechanicznymi. Opracowano sześć różnych prototypów siatek o dużych porach, w tym cztery rodzaje oczek o różnych kształtach porów: H (sześciokąt), D (romb), R (okrąg) i P (pięciokąt); oraz dwa rodzaje oczek z inkrustacją: HL (sześciokątne z inkrustacją) i DL (romb z inkrustacją), z wykorzystaniem tego samego monofilamentu z polipropylenu klasy medycznej. Wszystkie oczka zostały zaprojektowane z taką samą gęstością. Następnie analizowano wpływ pozostałych parametrów strukturalnych na właściwości fizyczno-mechaniczne oczek. Właściwości fizyczno-mechaniczne badanych siatek spełniają wymagania, z wyjątkiem siatki DL, której wytrzymałość na rozdarcie (12,93 ± 2,44 N w kierunku poprzecznym) nie była wystarczająca. Siatki R i P wykazywały mniejszą anizotropię i podobne właściwości fizyko-mechaniczne. Powyższe cztery rodzaje siatek bez inkrustacji wykazywały podobne właściwości wytrzymałości na pękanie, a siatki HL i DL wykazywały lepszą wytrzymałość na rozerwanie niż pozostałe. Stwierdzono, że jednolite struktury charakteryzują się mniejszą anizotropią, a siatki z inkrustacją, do pewnego stopnia, mają lepsze właściwości mechaniczne.

Tagi:

hernia repair, large-pore meshes, physico-mechanical properties, warp knitted meshes, pore shape, meshes with inlays.

Cytowanie:

Liu P, Shao H, Chen N, Jiang J. Physico-Mechanical Performance Evaluation of Large Pore Synthetic Meshes with Different Textile Structures for Hernia Repair Applications. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 2(128): 79-86. DOI: 10.5604/01.3001.0011.5743

Opublikowano w numerze nr 2 (128) / 2018, strony 79–86.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook