Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer 4 (130)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (130) / 2018

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Tworzenie alternatywnej linii produkcyjnej za pomocą techniki symulacyjnej w produkcji poszewek na kołdry

Autorzy: Ünal Can, Demirbaş Zeycan Aydan

W pracy zastosowano technikę symulacji dyskretnych zdarzeń w celu uzyskania płynnego przepływu pracy na linii produkcyjnej poszewek na kołdry. Stworzono model przepływu pracy, a dane wejściowe zebrano za pomocą analizy czasu w celu określenia rozkładu statystycznego...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1306
| Strony 8–12

Kształtowanie zachowań konsumentów na rynku mody za pomocą interaktywnych form komunikacji

Autorzy: Kaczorowska-Spychalska Dominika

Intensywne procesy transformacji cyfrowej prowadzą do zmiany zachowań konsumentów na rynku mody. Konsument oczekuje coraz bardziej  atrakcyjnych produktów, odpowiadających nowym trendom mody, niskiego ryzyka ich zakupu i natychmiastowej dostępności. Jest aktywny i zaangażowany, a interakcja z...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1307
| Strony 13–19

Badania i rozwój

Przegląd charakterystycznych krzywych suszenia gorącym powietrzem kokonu jedwabnika

Autorzy: Wei Peixing , Tuo Wanyong , Chen Jinxiang , Chen Xiaohan, Xie Jingyi

Aby przekazać chińską technologię suszenia kokonów krajom rozwijającym się, w artykule przedstawiono charakterystyczne krzywe suszenia gorącym powietrzem kokonu jedwabnika oraz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii suszenia kokonów w Chinach w oparciu o epokowe i regionalne cechy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1308
| Strony 20–28

Porównanie struktury i właściwości włókien wełnianych i kaszmirowych po obróbce nadmanganianem potasu

Autorzy: Li Long, Qin Caixia , Liu Cancan

W pracy zbadano utratę masy i wytrzymałość na rozciąganie włókien wełnianych i kaszmirowych przed i po zastosowaniu różnych roztworów nadmanganianu potasu. Morfologię i wskaźnik krystalizacji pierwotnych i poddanych obróbce włókien analizowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1309
| Strony 29–33

Wytwarzanie za pomocą elektroprzędzenia i charakterystyka fotochromowych membran światłowodowych z spiroksazyny i fluorku poliwalildanu

Autorzy: Peng Linghui , Guo Ronghui , Lan Jianwu , Jiang Shouxiang

W pracy otrzymano fotochromowy materiał spirooksazynowy N-metylo-3,3-dimetylo-9'-hydroksy-spiro [2H-indolo-2 - [3H] nafto [2,1-b] [1,4] oksazyny]. Za pomocą elektroprzędzenia wytworzono membrany z spiroksaksyny i fluorku poliwalildanu PVDF (SPF) o różnej zawartości spiroksaksyny. Błony SPF scharakteryzowano za pomocą FTIR...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1310
| Strony 34–38

Badanie właściwości przepuszczalności wilgoci i powietrza tkanin z mieszanek lniano-poliestrowych

Autorzy: Çeven Erhan Kenan, Karakan Günaydin Gizem

W pracy skoncentrowano się na przepuszczalności wilgoci (MMT) i powietrza tkanin wykonanych z przędzy lnianej (100%) i lniano-poliestrowej (80% poliester i 20% len) przy różnych gęstościach wątków. W badaniu eksperymentalnym osiemnaście różnych rodzajów tkanin składających wykonanych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1311
| Strony 39–47

Wpływ parametrów splotu na wytrzymałość na rozdarcie tkanin

Autorzy: Milašius Rimvydas, Legaudienė Brigita , Laureckiene Ginta

W artykule omówiono wpływ splotu na wytrzymałość na rozdarcie tkanin. W przedstawionych badaniach wykorzystano współczynnik FmBrierlay’a, współczynnik P i P’ Milašius’a oraz modyfikację parametru P dokonaną przez autorów (P'weft). Do badań zostały wykorzystane tkaniny z przędzy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1312
| Strony 48–51

Energia zgromadzona w przestrzeni wokół naładowanej tkaniny z włóknami przewodzącymi

Autorzy: Kacprzyk Ryszard, Król J. , Pelesz Adam

Celem badań było przygotowanie uproszczonego analitycznego modelu układu tkanina-uziemiony obiekt, umożliwiającego oszacowanie energii zgromadzonej w polu elektrycznym w przestrzeni wokół naładowanej tkaniny. Jako uziemiony obiekt przyjęto standardową elektrodę kulistą. Badano tkaninę syntetyczną, zawierająca włókna przewodzące, tworzące...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1313
| Strony 52–58

Badanie wybranych właściwości fizycznych dzianin wykonanych z przędzy makaronowych

Autorzy: Çeven Erhan Kenan, Karakan Günaydin Gizem

Na świecie pojawiły się ostatnio nowe trendy w obszarze przędz fantazyjnych, tak aby sprostać wymaganiom konsumentów w zakresie tkanin dekoracyjnych i wierzchnich. Przędze makaronowe są obiecującą grupą przędz fantazyjnych, ich zastosowanie pozwala na otrzymanie nowych wzorów....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1314
| Strony 59–66

Nowa metoda analizy obrazu do określania wielkosci porów między włóknami poliestrowych tkanin barierowych

Autorzy: Kocaman Recep Türkay , Aibibu Dilbar , Cherif Chokri

Porowatość jest ważną cechą tkanin filtracyjnych, która wpływa na przepuszczalność i właściwości retencyjne. Niezbędne do oceny zachowania filtrów jest określenie wielkości porów w przędzy i między włóknami. W badaniu opracowano narzędzie programowe do określenia rozkładu wielkości...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1315
| Strony 67–74

Projektowanie bezszwowych wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego na szydełkarkach płaskich sterowanych numerycznie

Autorzy: Kowalski Krzysztof, Karbowski Krzysztof , Kłonowska Magdalena, Prążyńska Aleksandra, Sujka Witold, Kowalski Tomasz Marek

W pracy przedstawiono procedurę projektowania bezszwowych wyrobów uciskowych o zamierzonej wartości nacisku jednostkowego na szydełkarkach sterowanych numerycznie. Na podstawie opracowanych algorytmów omówiono istotne etapy projektowania wyrobu związane z wymiarowaniem części ciała techniką skanowania 3D, doborem sztywności...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1316
| Strony 75–81

Ocena dzianin bambusowych, poliestrowych i bawełnianych stosowanych do produkcji do odzieży letniej

Autorzy: Saricam Canan, Erdumlu Nazan

Produkty odzieżowe noszone blisko skóry używane jako odzież letnia powinny spełniać dobre właściwości użytkowe. W artykule ocenie poddano tkaniny wytworzone z trzech rodzajów włókien: zregenerowanego bambusa, poliestru i bawełny oraz mieszanek tych włókien. Tkaniny zostały porównane...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1317
| Strony 82–89

Różne kierunki w produkcji szlafroków, pesztemal jako element kultury Hammam

Autorzy: Kalkanci Mihriban

W pracy porównano skuteczność szlafroków wykonanych z ręczników frotte i szlafroków wykonanych z ręczników tzw. pesztemal – bawełnianych oraz bawełniano-bambusowych. Ręczniki pesztemal są ręcznie tkane z użyciem naturalnym barwników, delikatne w dotyku, bardzo wytrzymałe. Szybko schną,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1318
| Strony 90–96

Symulacja delaminacji w kompozycie z wykorzystaniem belkowo-powierzchniowego mezoskalowego modelu MES

Autorzy: Marszałek Jerzy , Stadnicki Jacek

Artykuł przedstawia nową metodę modelowania delaminacji w laminacie wzmocnionym tkaniną z wykorzystaniem powierzchniowo-belkowego mezoskalowego modelu MES. Ten autorski model laminatu umożliwia analizę wytrzymałości konstrukcji kompozytowych, w których zbrojeniem może być tkanina techniczna o różnym splocie lub warstwa...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1319
| Strony 97–103

Ocena procesu samonaprawy kompozytów elastomerowych przeznaczonych do konstrukcji rękawic ochronnych

Autorzy: Adamus-Włodarczyk Agnieszka , Bacciarelli-Ulacha Anna , Irzmańska Emilia , Strąkowska Anna , Masłowski Marcin

Przedstawiono wyniki badań polimerów samonaprawiających się w kontekście zastosowania tych innowacyjnych materiałów w konstrukcji rękawic ochronnych. Celem badań była ocena procesu samonaprawy kompozytu elastomerowego o właściwościach „self-healing”. Badania wykonano dla dwóch rodzajów materiałów na bazie kauczuku...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1320
| Strony 104–110

Wpływ promieniowania mikrofalowego na właściwości fizyczne i strukturę włókien jedwabiu

Autorzy: Zhao Xue, Zhao Xue

Mikrofale to fale radiowe o wysokiej częstotliwości, zdolne do przenikania przez wiele materiałów i generowania ciepła w procesie. W celu zbadania wpływu promieniowania mikrofalowego na właściwości fizyczne, chemiczne, morfologię i strukturę tkaniny jedwabnej poddano ją promieniowaniu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1321
| Strony 111–115

Własności tkaniny bawełnianej modyfikowanej nanocząsteczką czwartorzędowej soli amonowej chitozanu

Autorzy: Zhang Wei , Dai Xinlan , Zhou Jinjie

W pracy syntetyzowano nanocząsteczkę reaktywną wobec włókien w trzech etapach. Najpierw przez poddanie reakcji chitozanu z chlorkiem 2,3-epoksypropylotrimetyloamoniowym otrzymano rozpuszczalną w wodzie pochodną chitozanu, chlorek N-[(2-hydroksy-3-trimetyloamino) propylo] chitozanu (HTCC). Następnie HTCC modyfikowano przez poddanie reakcji z...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1322
| Strony 116–121

Szacowanie wpływu izolacji tułowia na temperaturę skóry człowieka i odzieży w zimnym otoczeniu przy zastosowaniu termografii w podczerwieni

Autorzy: Angelova Radostina A., Georgieva Elena, Markov Detelin , Bozhkov Tsvetan , Simova Iskra , Kehaiova Nushka , Stankov Peter

W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowadzanych z ludźmi w sztucznej komorze chłodniczej. Oceniono wpływ zimnego otoczenia na temperaturę ciała człowieka. Termografia w podczerwieni została zastosowana jako nieinwazyjna, bezdotykowa metoda bezpośredniego pomiaru rozkładu temperatury zarówno zabezpieczonych odzieżą,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1323
| Strony 122–129

Litewskie tekstylia ludowe i możliwości ich projektowania

Autorzy: Petrulyte Salvinija, Petrulis Donatas

Litewskie dziedzictwo folklorystyczne stanowi ważną część światowego dziedzictwa kulturowego, jego idee i tradycje odznaczają się naciskiem na edukację samoświadomości społeczeństwa i zachowanie tożsamości narodowej. W pracy przeprowadzono kompleksową analizę litewskich tkanin narodowych. Zaprezentowane badania przedstawiają osobliwości...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1324
| Strony 130–137

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook