Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer 6 (132)
AAA     ENG | POL

Numer 6 (132) / 2018

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Wyniki spółek tekstylnychi odzieżowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autorzy: Gajdka Jerzy , Schabek Tomasz

Celem artykułu była analiza wyników przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych notowanych na polskiej giełdzie z punktu widzenia rynkowego oraz danych finansowych. Dane były wykorzystywane do obliczania miar ryzyka systemowego (parametr beta) w dwóch różnych przedziałach czasowych, w celu porównania wyników...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5161
| Strony 8–15

Liczy się bawełna. Identyfikacja i porównanie „miast bawełnianych” w Europie środkowo-wschodniej w czasie rewolucji przemysłowej

Autorzy: Kowalski Kamil , Matera Rafał , Sokołowicz Mariusz E.

W artykule wskazano miasta w Europie środkowo-wschodniej, które w przeszłości były często nazywane Manchesterami ze względu na podobną ścieżkę rozwoju i koncentrację na produkcji bawełny (Chemnitz, Iwanowo, Łódź, Tampere). Idąc za tezami Erica Hobsbawma bawełna traktowana jest jako tekstylny...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5162
| Strony 16–23

Sektor tekstylny państw Grupy Wyszehradzkiej w handlu z Unią Europejską

Autorzy: Dziuba Radosław, Jabłońska Małgorzata , Sulak Konrad, Ławińska Katarzyna

Przystąpienie państw Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej dało nowe perspektywy dla rozwoju gospodarczego i społecznego tego regionu. Pełna integracja państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską sprzyja generowaniu nowych wyzwań m.in. w zakresie rozwijania szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Sektor tekstylny jest jednym...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5160
| Strony 24–29

Potencjalne zagrożenia i ich analiza dla przemysłu odzieżowego i tekstylnego w Turcji. Podejście zorientowane na jakość z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju

Autorzy: Erdil Ayşenur , Taçgın Erturul

Najważniejszymi zagadnieniami w biznesie w zakresie produkcji i usług są: trwałość jakości produkcji, nabywanie standardów jakości i zmniejszanie ilości odpadów przy wytwarzaniu produktach. W związku z tym spostrzeżeniem, celem przeprowadzonych badań było zapewnienie lepszej jakości zaspokojenia potrzeb w...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2526
| Strony 30–42

Badania i rozwój

Analiza stanu roztworu fibroiny w chlorku wapnia/wodzie/etanolu w celu lepszego zrozumienia procesu regeneracji

Autorzy: Ngo Ha-Thanh , Bechtold Thomas

Fibroiny z Bombyx mori z roztworu chlorku wapnia/wody/etanolu są bardzo interesujące z punktu widzenia wytwarzania biokompatybilnych struktur. Eksperymenty potencjometryczne z miareczkowaniem pozwalają na nowy wgląd w roztwór fibroiny jako podstawy do lepszej regeneracji. Miareczkowanie i spektroskopia w podczerwieni roztworu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5174
| Strony 43–50

Kolagen rybi – struktura molekularna i stabilność termiczna

Autorzy: Paprzycka Małgorzata , Scheibe Błażej , Jurga Stefan

Współczesna medycyna szeroko wykorzystuje kolagen egzogenny jako materiał do regeneracji ubytków tkanek miękkich, jako naturalne podłoże do przyłączania i proliferacji komórek, wykorzystywane do tworzenia opatrunków i wspomagania leczenia ran oparzeniowych czy cukrzycowych, czy wreszcie jako źródło aminokwasów w diecie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5170
| Strony 51–56

Zastosowanie ekstrakt z propolisu (DEP) i do wytworzenia elektroprzędzonych membran światłowodowych DEP/PLA

Autorzy: Yan Taohai , Yan Taohai , Zhang Mohan , Shi Yajing , Li Yonggui

Propolis to woskowa substancja wytwarzana przez pszczołę miodną, która od starożytności była stosowana jako forma tradycyjnej medycyny i medycyny naturalnej. Propolis ma szerokie spektrum domniemanych zastosowań, w tym potencjalne działanie przeciwinfekcyjne i przeciwnowotworowe. W pracy użyto ekstraktu propolisu zawierającego...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5163
| Strony 57–62

Modyfikacja roztworów poliuretanowych za pomocą mocnego depozytora do produkcji włókien metodą elektroprzędzenia

Autorzy: Bokova Elena S., Kovalenko Grigory M. , Pawlowa Maria, Bokova Kseniya S. , Evsyukova Nataliya V.

W artykule skupiono się na podstawowych badaniach z zakresu przetwarzania roztworów polimerowych. Celem pracy było określenie możliwości zastosowania zmodyfikowanych roztworów poliuretanów do przetwarzania metodą elektroprzędzenia, a także zbadanie wpływu składu roztworu do formowania na strukturę i właściwości materiałów włóknistych. Włókniny...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5175
| Strony 63–67

Badania nad technologią przędzenia włókien z kory szypułkowej bawełny w mieszankach z włóknami bawełnianymi

Autorzy: Li Long, Liu Lei , Qin Caixia

Różnica długości i niska elastyczność włókien z kory szypułkowej bawełny utrudniają przędzenie włókien. W pracy, włókna z kory szypułkowej bawełny, które były bezpośrednio odśluzowane z bawełnianej szypułki, zwilżono i zmiękczono, a póżniej zmieszano z włóknami bawełnianymi następnie zgrzeblono i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5165
| Strony 68–70

Eksperymentalna i numeryczna symulacja rozciągania kompozytów wzmocnionych dwuosiową dzianiną osnowową

Autorzy: Gao Xiaoping, Yang Xiaori , Li Danxi , Li Yonggui

Wykonano kompozyt wzmocniony dwuosiową dzianiną osnowową i żywicą epoksydową z zastosowaniem próżniowego przenoszenia żywicy (VARTM). Quasi-statyczne właściwości rozciągania badano doświadczalnie odpowiednio w kierunkach 0° i 90°. Opracowano model skończonych elementów dwuosiowych kompozytów z dzianinami. Dokonano symulacji numerycznej zachowania kompozytów podczas...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5164
| Strony 71–76

Analiza dzianin ażurowych
wykorzystywanych w produkcji
siatek do zaopatrzenia zmian
przepuklinowych

Autorzy: Draczyński Zbigniew, Gajek Małgorzata , Gajek Małgorzata , Mikołajczyk Zbigniew, Modrzejewska Zofia , Sujka Witold

Przedstawiono badania, mające na celu wytworzenie implantów siatkowych stosowanych do leczenia przepuklin brzusznych: dzianiny z monofilamentu, optymalna średnica porów min. 75 μm korzystnie powyżej 1 mm, masa powierzchniowa poniżej 35 g/m2. Przeanalizowano wpływ czynników różnicujących na parametry mechaniczne opracowanych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5171
| Strony 77–86

Model statystyczny trwałości zmęczeniowej dzianin wytworzonych z przędz bawełnianych

Autorzy: Drobina Robert, Rysiński Jacek

W pracy przedstawiono ocenę trwałości zmęczeniowej dzianin wykonanych z przędz bawełnianych. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych wykonano charakterystyki niszczenia materiału pod działaniem odciążenia uwzględniając kierunek rozciągania wyrobu. W celu dokładniejszego opisu zachodzących zjawisk opracowano modele statystyczne. W przypadku wszystkich analizowanych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5176
| Strony 87–94

Wbudowany żakardowy przewodnikelektroniczny (EEJGB), jako nowe podejście do dziania osnowowego z zastosowaniem żakardowego systemu sterowania

Autorzy: Ren Wen, Lai Sencai

Żakardowy układ sterowania jest jedną z kluczowych części maszyny do dziania osnowowego. W artykule przedstawiono nowy żakardowy schemat sterowania, zwany wbudowanym żakardowym przewodnikiem elektronicznym (EEJGB). W tym schemacie mikrokontroler(MCU), żakardowy obwód sterownika, moc prądu stałego i interfejsy komunikacyjne...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5172
| Strony 95–101

Folia skrobiowa do transdermalnego podawania substancji leczniczych

Autorzy: Wawro Dariusz, Bodek Andrzej, Bodek Kazimiera Henryka

W artykule opisano wytwarzanie folii skrobiowej pełniącej rolę nośnika modelowych substancji leczniczych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Do wodnego roztworu skrobi wprowadzano substancję leczniczą o działaniu przeciwbólowym/przeciwzapalnym, a następnie formowano folię. Do badań wytypowano następujące substancje lecznicze w postaci...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5166
| Strony 102–113

Właściwości powierzchniowe kompozytów polimerowych modyfikowanych bakteriobójczymi nanocząstkami srebra

Autorzy: Ziąbka Magdalena , Dziadek Michał

Celem pracy była ocena właściwości powierzchniowych kompozytów polimerowych, a także odpowiedzi komórek osteoblastycznych hodowanych w bezpośrednim kontakcie z materiałami. Właściwości powierzchniowe materiałów zostały zbadane przed, a także po sześciomiesięcznej inkubacji w warunkach in vitro. Kompozyty zostały otrzymane w procesie wytłaczania...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5169
| Strony 114–119

Poliuretany jako potencjalnefilamenty klasy medycznej do druku 3D w technologii Fused Deposition Modeling (FDM) – krótki przegląd literatury

Autorzy: Przybytek Agnieszka , Gubańska Iga , Kucińska-Lipka Justyna , Janik Helena

Możliwość stosowania technologii druku 3D (3DP) do zastosowań w medycynie stanowi swego rodzaju rewolucję w służbie zdrowia. Przyczyniło się to do znaczącego wzrostu zapotrzebowania na nowe drukarki oraz materiały, które są dostosowane do wymagań medycznych. W artykule przedstawiono zalety...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5168
| Strony 120–125

Charakterystyka mechaniczna wzmocnionych włóknem węglowym tworzyw sztucznych wraz ze zdefiniowaniem defektów

Autorzy: Ashir Moniruddoza, Bardl Georg, Hahn Lars, Nocke Andreas, Cherif Chokri

W ciągu ostatnich dwóch dekad zaobserwowano stale rosnące zastosowanie w dziedzinie lekkich konstrukcji tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami. Obecnie dużym wyzwaniem na rosnącym rynku wysokich technologii jest wyprodukowanie wysokiej jakości komponentów z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami. Podczas różnych etapów procesu wytwarzania...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5173
| Strony 126–132

Kierunki rozwoju chemicznej obróbki włókien i wyrobów włókienniczych

Autorzy: Czaplicki Zdzislaw, Matyjas-Zgondek Edyta, Serweta Wioleta

Rozwój technik i technologii wykańczalniczych we włókiennictwie poza doniesieniami w publikacjach o światowym zasięgu również bardzo widoczny jest na targach takich jak np. ITMA czy ATMA. Producenci maszyn i urządzeń oraz barwników prezentują nowe techniki i technologie. Rozwój chemicznej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5167
| Strony 133–141

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook