Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (132) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Sektor tekstylny państw Grupy Wyszehradzkiej w handlu z Unią Europejską

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

 • Dziuba Radosław
  Department of World Economy and European Integration, Institute of Economics, University of Lodz, Łódź, Poland
 • Jabłońska Małgorzata
  Department of Finance and Accounting for SMEs, Institute of Finance, Faculty of Economic and Sociology, University of Lodz, Łódź, Poland
 • Sulak Konrad
  Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, Łódź, Poland
 • Ławińska Katarzyna
  Institute of Leather Industry, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5160

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Przystąpienie państw Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej dało nowe perspektywy dla rozwoju gospodarczego i społecznego tego regionu. Pełna integracja państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską sprzyja generowaniu nowych wyzwań m.in. w zakresie rozwijania szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Sektor tekstylny jest jednym z działów gospodarki europejskiej, który w obecnej perspektywie finansowej znacząco przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości, co finalnie wpływa na wzrostu konkurencyjności integrujących się państw. Celem pracy było zbadanie pozycji konkurencyjnej sektora tekstylnego gospodarki państw Grupy Wyszehradzkiej w handlu z Unią Europejską w latach 2004-2016. Wstępna analiza problemu pozwoliła na postawienie hipotezy badawczej, która brzmi: akcesja państw Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej ma pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości oraz poprawę konkurencyjności sektora tekstylnego tych państw w kontekście realizacji Strategii Europa 2020.

Tagi:

textile industry, the Visegrad Group economy, European integration, comparative advantages, competitiveness.

Cytowanie:

Dziuba R, Jabłońska M, Sulak K, Ławińska K. Textile Sector of the Visegrad Group Countries in Trade with the European Union. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 6(132): 24-29. DOI: 10.5604/01.3001.0012.5160

Opublikowano w numerze nr 6 (132) / 2018, strony 24–29.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook