Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (132) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości powierzchniowe kompozytów polimerowych modyfikowanych bakteriobójczymi nanocząstkami srebra

Research and development

Autorzy:

  • Ziąbka Magdalena
    Department of Ceramics and Refractories, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH – University of Science and Technology, Kraków, Poland
  • Dziadek Michał
    Department of Glass Technology and Amorphous Coatings, Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH – University of Science and Technology, Kraków, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5169

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem pracy była ocena właściwości powierzchniowych kompozytów polimerowych, a także odpowiedzi komórek osteoblastycznych hodowanych w bezpośrednim kontakcie z materiałami. Właściwości powierzchniowe materiałów zostały zbadane przed, a także po sześciomiesięcznej inkubacji w warunkach in vitro. Kompozyty zostały otrzymane w procesie wytłaczania i wtrysku. Jako osnowę materiałów kompozytowych zastosowano trzy komercyjnie dostępne polimery termoplastyczne (ABS; kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy). Z kolei, nanocząstki srebra (AgNPs) o działaniu antybakteryjnym stanowiły fazę modyfikującą kompozytów. Analizie podlegały właściwości powierzchniowe tworzyw takie jak zwilżalność, chropowatość oraz mikrostruktura. Ponadto, oceniono morfologię komórek kostnych linii Saos-2 po 7 dniach hodowli w bezpośrednim kontakcie z materiałami. Wyniki wykazały, że dodatek nanocząstek srebra powoduje niewielkie zmiany zwilżalności oraz chropowatości powierzchni. Jednak nawet niewielki dodatek srebra może wpływać na mikrostrukturę kompozytów. Komórki ostoblastyczne charakteryzowały się prawidłową morfologią, a także równomiernie zasiedlały powierzchnie materiałów polimerowych i kompozytowych, co wskazuje na ich cytozgodność.

Tagi:

surface properties, nanocomposites, silver nanoparticles, biomedical polymers.

Cytowanie:

Ziąbka M, Dziadek M. Surface Properties of Polymeric Composites with Silver Nanoparticles. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 6(132): 114-119. DOI: 10.5604/01.3001.0011.5169

Opublikowano w numerze nr 6 (132) / 2018, strony 114–119.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook