Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (132) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Eksperymentalna i numeryczna symulacja rozciągania kompozytów wzmocnionych dwuosiową dzianiną osnowową

Research and development

Autorzy:

  • Gao Xiaoping
    College of Light Industry and Textile, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot, P. R. China
  • Yang Xiaori (j/w)
  • Li Danxi (j/w)
  • Li Yonggui
    Fujian Key Laboratory of Novel Functional Textile Fibers and Materials, Minjiang University, Fuzhou, P. R. China

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5164

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Wykonano kompozyt wzmocniony dwuosiową dzianiną osnowową i żywicą epoksydową z zastosowaniem próżniowego przenoszenia żywicy (VARTM). Quasi-statyczne właściwości rozciągania badano doświadczalnie odpowiednio w kierunkach 0° i 90°. Opracowano model skończonych elementów dwuosiowych kompozytów z dzianinami. Dokonano symulacji numerycznej zachowania kompozytów podczas rozciągania, a następnie porównano wyniki teoretyczne z wynikami eksperymentalnymi. Wykazano, że istnieje przybliżona zgodność między wynikami eksperymentalnymi i liczbowymi. Stwierdzono, że błędy maksymalne błędy kształtują się na poziomie 14,52% i 33,29%. Zaprezentowany model elementów skończonych ma wysoką dokładność i można go wykorzystać do badania statycznych i dynamicznych właściwości mechanicznych kompozytów.

Tagi:

biaxial warp-knitted composite, tensile behavior, finite element analysis.

Cytowanie:

Gao X, Yang X, Li D, Li Y. Experimental and Numerical Simulation of the Tensile Behaviour of a Biaxial Warp-knitted Composite. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 6(132): 71-76. DOI: 10.5604/01.3001.0012.5164

Opublikowano w numerze nr 6 (132) / 2018, strony 71–76.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook