Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (132) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Liczy się bawełna. Identyfikacja i porównanie „miast bawełnianych” w Europie środkowo-wschodniej w czasie rewolucji przemysłowej

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Kowalski Kamil
    Department of History of Economic Thought and Economic History, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Łódź, Poland
  • Matera Rafał (j/w)
  • Sokołowicz Mariusz E.
    Department of Regional Economics and the Environment, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5162

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule wskazano miasta w Europie środkowo-wschodniej, które w przeszłości były często nazywane Manchesterami ze względu na podobną ścieżkę rozwoju i koncentrację na produkcji bawełny (Chemnitz, Iwanowo, Łódź, Tampere). Idąc za tezami Erica Hobsbawma bawełna traktowana jest jako tekstylny symbol rewolucji przemysłowej. Zaproponowana analiza porównawcza obejmuje wpływ czynników geograficznych, instytucjonalnych i technologicznych, które sprzyjały produkcji bawełny. W ocenie autorów produkcja bawełny była decydująca dla nadania impetu rozwojowi gospodarczemu miast będących przedmiotem analizy.

Tagi:

cotton production, textile cities, Manchester, Chemnitz, Lodz, Ivanovo, Tampere.

Cytowanie:

Kowalski K, Matera R, Sokołowicz ME. Cotton Matters. A Recognition and Comparison of the Cottonopolises in Central-Eastern Europe during the Industrial Revolution. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 6(132): 16-23. DOI: 10.5604/01.3001.0012.5162

Opublikowano w numerze nr 6 (132) / 2018, strony 16–23.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook