Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (132) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Kolagen rybi – struktura molekularna i stabilność termiczna

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.5170

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Współczesna medycyna szeroko wykorzystuje kolagen egzogenny jako materiał do regeneracji ubytków tkanek miękkich, jako naturalne podłoże do przyłączania i proliferacji komórek, wykorzystywane do tworzenia opatrunków i wspomagania leczenia ran oparzeniowych czy cukrzycowych, czy wreszcie jako źródło aminokwasów w diecie uzupełniającej potrzeby organizmu. Kolagen jest materiałem bezpiecznym, posiadającym dużą biokompatybilność i biodegradowalność. W związku z możliwością przeniesienia od zwierząt do organizmu człowieka choroby Creutzfelda-Jacoba (encefalopatia gąbczasta, Bovine Spongiform Encephalopathy) wzrosło zainteresowanie kolagenem pochodzącym od ryb. Badany przez nas kolagen pochodzi ze skóry tołpygi (Hypophtalmichthys molitrix), a otrzymany został metodą hydratacji w wodnym roztworze kwasu mlekowego. Wykonano topografię badanej próbki za pomocą The Dimension® Icon™ Scanning Probe Microscope (SPM), pokazując jej fibrylarną strukturę, o wymiarach odpowiadających przedstawianym w literaturze. Do badania kolagenu rybiego zastosowano spektroskopię ramanowską z użyciem spektrometru Ramascope 1000 firmy Renishaw. Źródłem wzbudzeń był laser helowo-neonowy o długości fali 633 nm. Analiza widm Ramana pozwoliła określić zawartość aminokwasów w kolagenie, w tym proliny i hydroksyproliny. Wykazała także natywność tak pozyskanego materiału w temperaturze 20 °C. Udowodniono też trwałość struktury drugorzędowej tego materiału ogrzanego do około 85 °C i schłodzonego. Zaprezentowano spektroskopię ramanowską jako skuteczną metodę badania biopolimerów.

Tagi:

fish collagen gel, biopolymers, Raman spectroscopy.

Cytowanie:

Paprzycka M, Scheibe B, Jurga S. Fish Collagen – Molecular Structure After Thermal Treatment. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 6(132): 51-56. DOI: 10.5604/01.3001.0012.5170

Opublikowano w numerze nr 6 (132) / 2018, strony 51–56.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook