Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer 5 (131)
AAA     ENG | POL

Numer 5 (131) / 2018

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Zależność między społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR) w przemyśle włókienniczym w Republice Czeskiej a ich wynikami finansowymi

Autorzy: Krause Josef

W pracy omówiono zależność między przyjaznym środowisku podejściem przedsiębiorstw a ich wynikami finansowymi. W artykule podkreślono, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym zagadnieniem w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwami. W pracy przeanalizowano firmy z branży tekstylnej z certyfikatem...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2524
| Strony 8–12

Programowanie liniowe do planowania produkcji w firmie włókienniczej

Autorzy: Campo Emiro Antonio , Cano Jose Alejandro , Gómez-Montoya Rodrigo Andrés

Celem pracy było zaproponowanie i wdrożenie zagregowanego modelu planowania produkcji w celu zapewnienia optymalnych strategii w perspektywie średnioterminowej dla firmy tekstylnej, dla której zaproponowano model programowania liniowego, tak aby zminimalizować całkowite koszty związane z poziomem pracy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2525
| Strony 13–19

Badania i rozwój

Ekstrakcja barwników z Petrocarpus santalinus i barwienie naturalnych włókien przy użyciu różnych zapraw farbiarskich

Autorzy: Mariselvam Ramaiah , Athinarayanan Ganesan , Ranjitsingh Amirtham J.A. , Usha Raja Nanthini Ayyakannu , Krishnamoorthy Rajapandiyan , Alshatwi Ali A.

W artykule omówiono wykonanie wodnej ekstrakcji naturalnych barwników z drzewa Petrocarpus santalinus oraz barwienie włókien naturalnych, m.in. bananowca, ananasa, sizalu, korai i liści palmowych przy zastosowaniu różnych zapraw farbiarskich, których użycie miało na celu utrwalenie koloru w materiałach włóknistych....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.7312
| Strony 20–23

Wpływ struktury dzianiny i rodzaju przędzy elastycznej na charakterystykę piezorezystywnego czujnika tekstylnego

Autorzy: Raji Rafiu King , Miao Xuhong, Zhang Shu , Li Yutian , Wan Ailan

W pracy badano wpływ struktury dzianiny i rodzaju przędzy na właściwości fizyczne, rozciągające i przewodzące oraz czułość dzianinowych czujników umieszczonych w wyrobach bieliźnianych. Czujniki mają znaleźć zastosowanie w pomiarach napięcia oddechowego. Badaniom poddano cztery różne dzianiny: 1 × 1,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2527
| Strony 24–31

Matematyczne modelowanie dynamicznej trajektorii przędzy z uwzględnieniem pierścienia sterującego balonem i elastyczności przędzy w procesie przędzeniaobrączkowego opartego na nadprzewodzącym elemencie skręcającym łożyska

Autorzy: Hossain Mahmud, Telke Christian , Abdkader Anwar, Sparing Maria , Espenhahn Tilo , Hühne Ruben , Cherif Chokri, Beitelschmidt Michael

Wydajność konwencjonalnego procesu przędzenia obrączkowego jest ograniczana przez ciepło tarcia występujące w układzie skręcania pierścień /wahadło. W ramach projektu badawczego z Niemieckiej Fundacji Badawczej (DFG) wprowadzono zasadę lewitacji nadprzewodzącego łożyska magnetycznego (SMB) jako elementu skręcającego w celu wyeliminowania problemu tarcia....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2528
| Strony 32–40

Wpływ metod mieszania na jakość melanżowych przędz bawełnianych

Autorzy: Ray Suchibrata , Ghosh Anindya, Banerjee Debamalya

Włókna z barwionej przędzy melanżowej stają się obecnie znaczącym produktem w obszarze produkcji tekstyliów. Na jakość przędzy melanżowej w dużej mierze wpływają rodzaje metod mieszania. Niewiele jest doniesień na temat wpływu metody mieszania na jakość przędz...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2529
| Strony 41–46

Wpływ parametrów procesu dziania na właściwości komfortu cieplnego dzianin Eri Silk

Autorzy: Senthil Kumar Balakrshnan, Ramachandran Thangavelu

Jedwab „Eri”, odmiana dzikiego jedwabiu dostępna w północno-wschodnich stanach Indii ma bardzo dobrą miękkość, właściwości rozciągające i termiczne. Przedstawione badania miały na celu opracowanie różnych dzianych struktur i zbadanie wpływu zmiennych procesów dziania na komfort cieplny...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2530
| Strony 47–53

Tkaniny gofrowane o właściwościach terapeutycznych

Autorzy: Matusiak Małgorzata, Wilk Edward, Zieliński Janusz

W ramach przedstawionych badań opracowano asortyment tkanin gofrowanych przeznaczonych na odzież o działaniu antycellulitowym. Właściwości antycellulitowe opracowanych tkanin osiągnięto poprzez: trójwymiarową strukturę tkanin zapewniającą działanie masujące podczas użytkowania odzieży wykonanej z tych tkanin, zastosowanie innowacyjnych przędz...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2531
| Strony 54–58

Opracowanie powłoki do inkorporacji korzystnych zarodników na tekstyliach szpitalnych

Autorzy: Dural-Erem Aysin , Nierstrasz Vincent

Zakażenia szpitalne stanowią coraz większy problem w procesie hospitalizacji pacjentów. Tekstylia szpitalne są istotnym źródłem patogenów szpitalnych. Kontakt z tymi tekstyliami prowadzi najczęściej do zanieczyszczenia i zanieczyszczenia krzyżowego hospitalizowanego pacjenta i personelu szpitalnego. Jednakże powszechnie stosowane...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2532
| Strony 59–62

Zastosowanie przyjaznych dla środowiska procesów mających na celu wiązanie β-cyklodekstryny z materiałami celulozowymi

Autorzy: Flinčec Grgac Sandra, Malinar Rajna

Badano wpływ wstępnej obróbki materiału celulozowego w roztworze NaOH i promieniowania mikrofalowego na mechanizm sieciowania β-cyklodekstryny z celulozą. Dla lepszego usieciowania zastosowano kwas cytrynowy i Na-podfosforyn jako katalizator. Zastosowano także olej eteryczny z drzewa herbacianego i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2533
| Strony 63–69

Wpływ warstw naniesionych metodą sitodruku na przewodność cieplną tkanin tekstylnych

Autorzy: Kazani Ilda, Kazani Ilda, De Mey Gilbert, Hertleer Carla, Van Langenhove Lieva, Guxho Genti

W dziedzinie inteligentnych tkanin wzrasta znaczenie połączeń materiałów tekstylnych i metalicznych. W celu przewodzenia energii elektrycznej w tkaninie stosuje się różne metody. W pracy zaprezentowano nową metodę pomiaru w celu określenia bocznej przewodności cieplnej tkaniny tekstylnej....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2534
| Strony 70–74

Badanie właściwości termoizolacyjnych wierzchnich i wyściółkowych materiałów obuwniczych

Autorzy: Serweta Wioleta , Matusiak Małgorzata, Olejniczak Zbigniew , Jagiełło Jolanta , Wójcik Justyna

Tematem pracy była ocena izolacyjności termicznej materiałów przeznaczonych na cholewki obuwia. Omówiono wyniki dla tekstylnych wierzchów komponowanych z tekstylnymi lub skórzanymi podszewkami. Na mocy oceny porównawczej przeprowadzonej dla poszczególnych układów wytypowano te najlepsze pod względem ich...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2535
| Strony 75–80

Ocena jakościowa możliwości zastosowania kompozytów na bazie włókien kolagenowych i dodatków mineralnych na podpodeszwę obuwia indywidualnego

Autorzy: Ławińska Katarzyna , Serweta Wioleta , Modrzewski Remigiusz

Prezentowane w pracy badania koncentrowały się wokół określenia właściwości fizyko-mechanicznych kompozytów wytwarzanych na bazie naturalnego polimeru jaki stanowią rozdrobnione włókna kolagenowe stanowiące odpad przemysłu skórzanego. Wypełnienie wytwarzanego kompozytu stanowiły dodatki mineralne, takie jak: dolomit, bentonit i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2536
| Strony 81–85

Zastosowanie tekstylnych materiałów bambusowych w dziecięcym obuwiu profilaktycznym

Autorzy: Ławińska Katarzyna , Serweta Wioleta , Gendaszewska Dorota

W ramach pracy wykonano wstępne badania materiałów tekstylnych z dodatkiem włókien bambusowych przeznaczonych na elementy obuwia dziecięcego z uwzględnieniem aspektu profilaktycznego. Potrzeba rozszerzenia asortymentu materiałów możliwych do stosowania w obuwiu dziecięcym podyktowana jest specyficzną budową anatomiczną...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2537
| Strony 87–92

Wpływ wybranych warunków wtryskiwania na właściwości mechaniczne i strukturę HDPE

Autorzy: Mordal Katarzyna , Dobrakowski Karol , Kwiatkowski Dariusz

Artykuł jest poświęcony polietylenowi wysokiej gęstości (HDPE), który należy do jednej z trzech głównych grup biomateriałów, tj.: materiałów polimerowych. W związku z tym, ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, wciąż odgrywa ważną rolę w zastosowaniach biomedycznych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2538
| Strony 93–98

Modelowanie kompozytu włókienniczego przystosowanego do konstrukcji dachowej

Autorzy: Radaszewska Elżbieta, Benda Aliona , Korycki Ryszard

Analizie poddano trójwymiarowe składniki konstrukcji wykonane z włóknistych materiałów kompozytowych, poddane obciążeniu eksploatacyjnemu. Laminat składał się z wypełnienia wzmocnionego przez warstwę długich włókien jednokierunkowych. Udział włókien i wypełnienia może być zmienny w każdej z warstw. Głównym...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2539
| Strony 99–103

Informacje ogólne

IBWCh

  więcej »

| Strona 86

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook