Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (131) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena jakościowa możliwości zastosowania kompozytów na bazie włókien kolagenowych i dodatków mineralnych na podpodeszwę obuwia indywidualnego

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2536

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Prezentowane w pracy badania koncentrowały się wokół określenia właściwości fizyko-mechanicznych kompozytów wytwarzanych na bazie naturalnego polimeru jaki stanowią rozdrobnione włókna kolagenowe stanowiące odpad przemysłu skórzanego. Wypełnienie wytwarzanego kompozytu stanowiły dodatki mineralne, takie jak: dolomit, bentonit i kaolin. Ich zastosowanie podyktowane zostało zwiększeniem wachlarza aplikacyjnego oraz dążeniem do optymalizacji składu kompozyty pod kątem właściwości fizyko-mechanicznych określanych w próbach rozciągania statycznego. Przeprowadzono również analizę zdolności chłonięcia wody, w celu wytypowania optymalnych składów, które charakteryzują się najlepszymi właściwościami. Uzyskane wyniki badań wskazują na szerokie możliwości aplikacyjne wytworzonych kompozytów. Jedną z nich stanowią podpodeszwy obuwnicze, których jakość jest istotnym elementem określających walory higieniczne obuwia wobec faktu dużego zagęszczenia gruczołów potowych w podeszwowej części stopy. Przedstawione badania wskazują na możliwość indywidualnego kształtowania cech kompozyty włókien kolagenowych i dodatków mineralnych pod kątem ich aplikacji z uwzględnieniem aspektu medycznego.

Tagi:

composites, collagen fibres, mineral fillers, insoles, healthy footwear.

Cytowanie:

Ławińska K, Serweta W, Modrzewski R. Qualitative Evaluation of the Possible Application of Collagen Fibres: Composite Materials with Mineral Fillers as Insoles for Healthy Footwear. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 5(131): 81-85. DOI: 10.5604/01.3001.0012.2536

Opublikowano w numerze nr 5 (131) / 2018, strony 81–85.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook