Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (131) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Matematyczne modelowanie dynamicznej trajektorii przędzy z uwzględnieniem pierścienia sterującego balonem i elastyczności przędzy w procesie przędzeniaobrączkowego opartego na nadprzewodzącym elemencie skręcającym łożyska

Research and development

Autorzy:

 • Hossain Mahmud
  Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Dresden, Dresden, Germany
 • Telke Christian
  Chair of Dynamics and Mechanism Design, Institute of Solid Mechanics, Technical University of Dresden, Dresden, Germany
 • Abdkader Anwar
  Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Dresden, Dresden, Germany
 • Sparing Maria
  Institute for Metallic Materials, IFW Dresden, Dresden, Germany
 • Espenhahn Tilo (j/w)
 • Hühne Ruben (j/w)
 • Cherif Chokri
  Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Dresden, Dresden, Germany
 • Beitelschmidt Michael
  Chair of Dynamics and Mechanism Design, Institute of Solid Mechanics, Technical University of Dresden, Dresden, Germany

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2528

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Wydajność konwencjonalnego procesu przędzenia obrączkowego jest ograniczana przez ciepło tarcia występujące w układzie skręcania pierścień /wahadło. W ramach projektu badawczego z Niemieckiej Fundacji Badawczej (DFG) wprowadzono zasadę lewitacji nadprzewodzącego łożyska magnetycznego (SMB) jako elementu skręcającego w celu wyeliminowania problemu tarcia. Celem pracy było przynajmniej podwojenie wydajność. Przedstawiono model matematyczny dynamicznej trajektorii przędzy z uwzględnieniem systemu SMB bez tarcia, przy prędkości obrotowej wrzeciona 25.000 obr./min. Nastęnie istniejący del teoretyczny został dodatkowo zmodyfikowany, a przy modyfikacji wzięto pod uwagę pierścień kontrolny balonu i elastyczność przędzy przy wyższej prędkości obrotowej wrzeciona tj. 50.000 obr./min. Model został rozwiązany numerycznie za pomocą metody RUNGE-KUTTA. W tym modelu możliwe jest oszacowanie rozkładu naprężenia przędzy i kształtu balonu z uwzględnieniem wyżej wymienionych parametrów. Ustalony model został dodatkowo zweryfikowany poprzez porównanie naprężenia przędzy i przewidywanych form balonu. W tym celu użyto testera przędzenia obrączkowego opartego na nadprzewodzącym łożysku magnetycznym.

Tagi:

mathematical modelling, balloon control ring, yarn elasticity, yarn tension, balloon form, ring spinning, superconducting magnetic bearing.

Cytowanie:

Hossain M, Telke C, Abdkader A, Sparing M, Espenhahu T, Hiihne R, Cherif Ch, Beitelschmidt M . Mathematical Modelling of Dynamic Yarn Path Considering the Balloon Control Ring and Yarn Elasticity in the Ring Spinning Process Based on the Superconducting Bearing Twisting Element. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 5(131): 32-40. DOI: 10.5604/01.3001.0012.2528

Opublikowano w numerze nr 5 (131) / 2018, strony 32–40.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook