Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (131) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zastosowanie tekstylnych materiałów bambusowych w dziecięcym obuwiu profilaktycznym

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2537

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W ramach pracy wykonano wstępne badania materiałów tekstylnych z dodatkiem włókien bambusowych przeznaczonych na elementy obuwia dziecięcego z uwzględnieniem aspektu profilaktycznego. Potrzeba rozszerzenia asortymentu materiałów możliwych do stosowania w obuwiu dziecięcym podyktowana jest specyficzną budową anatomiczną stopy dziecięcej w okresie pierwszych lat życia oraz zapotrzebowaniem rynku konsumentów. Przeprowadzone badania ukierunkowane zostały z jednej strony na obszar związany z właściwości higienicznymi zastosowanych materiałów bambusowych. Ma to istotne znaczenie w kreowaniu odpowiednich warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi warstwy epidermalnej powierzchni stopy, pociągającej ze sobą stymulowanie rozwoju jej barierowości oraz prawidłowego funkcjonowania. Z drugiej strony przeprowadzenie badań wytrzymałościowych wytypowanych materiałów pozwala orzekać o możliwości kreowania układów tekstylnych o strukturze warstwowej z przeznaczeniem na wierzchy, optymalnych pod kątem wytrzymałościowym. Oznacza to, że tak utworzone materiały zapewniają możliwie wysoką elastyczność stymulującą osiąganie prawidłowych wielkości kątów zgięcia grzbietowego i podeszwowego, niezbędnych w kształtowaniu prawidłowych łuków stopy dziecka.

Tagi:

bamboo fibres, children’s footwear, foot prevention, healthy footwear.

Cytowanie:

Ławińska K, Serweta W, Gendaszewska D. Applications of Bamboo Textiles in Individualised Children’s Footwear. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 5(131): 87-92. DOI: 10.5604/01.3001.0012.2537

Opublikowano w numerze nr 5 (131) / 2018, strony 87–92.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook